Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Medelinkomst

Senast uppdaterad 2019-01-31

Sammanräknad förvärvsinkomst 2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Gotland

235,1

277,5

Gotlands län

235,1

277,5

Riket

253,8

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

171,3

179,0

184,8

188,4

193,7

200,7

207,2

213,9

220,8

228,0

235,1

Gotlands län

171,3

179,0

184,8

188,4

193,7

200,7

207,2

213,9

220,8

228,0

235,1

Riket

185,9

193,5

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

217,0

245,7

253,8

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

210,5

218,6

221,7

226,0

232,3

238,5

246,5

252,3

260,3

268,9

277,5

Gotlands län

210,5

218,6

221,7

226,0

232,3

238,5

246,5

252,3

260,3

268,9

277,5

Riket

257,6

266,5

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

308,9

317,9

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

 

                       

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2007=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

100

104

108

110

113

117

121

125

129

133

137

Gotlands län

100

104

108

110

113

117

121

125

129

133

137

Riket

100

104

106

108

111

116

120

123

117

132

137

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

100

104

105

107

110

113

117

120

124

128

132

Gotlands län

100

104

105

107

110

113

117

120

124

128

132

Riket

100

103

103

105

109

112

114

116

120

123

127

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta