Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Småhus per kommun

Småhus per kommun

Senast uppdaterad 2011-06-30
Förklaring
Fastighetstaxeringsregistret hos SCB har använts för att framställa statistiken. Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter från Skatteverket om landets samtliga skattepliktiga fastigheter. Småhus med ett taxeringsvärde under 50 000 kronor ingår inte i statistiken.
PDF
Diagram nuläge I Gotlands län finns enligt fastighetstaxeringsregistret 12 293 småhus för permanentboende och 8 441 fritidshus år 2013. Fritidshusens andel av samtliga småhus i länet är 40,7 procent jämfört med 20,1 procent i hela riket.
PDF
Diagram analys
Antal taxerade småhusenheter 2014

Kommun/Region Helårsbostäder Fritidsbostäder Summa småhus Fritidshusens andel av summa småhus
Gotland 12 371 8 552 20 923 40,9
Gotlands län 12 371 8 552 20 923 40,9
Riket 1 692 789 422 655 2 115 444 20,0

Antal fritidsbostäder 2005-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gotland

7 003

7 412

7 550

7 690

7 770

7 875

8 012

8 347

8 441

8 552

Gotlands län

7 003

7 412

7 550

7 690

7 770

7 875

8 012

8 347

8 441

8 552

Riket

381 053

402 891

403 389

407 111

406 542

406 542

411 358

423 090

425 429

422 655

Fritidsbostädernas andel av samtliga småhus 2005-2014

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gotland

38,2

39,3

39,5

39,6

39,5

39,6

39,8

40,5

40,7

40,9

Gotlands län

38,2

39,3

39,5

39,6

39,5

39,6

39,8

40,5

40,7

40,9

Riket

19,3

20,0

19,9

19,8

19,7

19,7

19,7

20,0

20,1

20,0

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antalet fritidsbostäder 2006-2014. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gotland 100 102 104 105 106 108 113 114 115
Gotlands län 100 102 104 105 106 108 113 114 115
Riket 100 100 101 101 101 102 105 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta