Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Ungdomars (18-24 år) inrikes f…

Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
En flyttning måste ske mellan olika fastigheter för att räknas som flyttning i statistiken.

Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar under 2018 efter kön

             

Kommun/ Region

Inrikes inflyttade

Inrikes utflyttade

Flyttningsnetto

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Gotland

292

296

338

297

-46

-1

Gotlands län

292

296

338

297

-46

-1

Källa: Statistiska centralbyrån

Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar 2011-2018 efter kön

                                 

Kommun/ Region

Inrikes inflyttade

2011

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Gotland

288

259

318

251

291

275

316

285

323

321

326

334

319

299

292

296

Gotlands län

288

259

318

251

291

275

316

285

323

321

326

334

319

299

292

296

                                 

Kommun/ Region

Inrikes utflyttade

2011

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Gotland

362

315

396

332

416

353

393

357

398

353

389

359

357

362

338

297

Gotlands län

362

315

396

332

416

353

393

357

398

353

389

359

357

362

338

297

                                 

Kommun/ Region

Inrikes flyttningsnetto

2011

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Gotland

-74

-56

-78

-81

-125

-78

-77

-72

-75

-32

-63

-25

-38

-63

-46

-1

Gotlands län

-74

-56

-78

-81

-125

-78

-77

-72

-75

-32

-63

-25

-38

-63

-46

-1

Källa: Statistiska centralbyrån

                                 
                                 
                                 
                                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta