Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2018-02-27
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2017-12-31

             

Kommun/ Region

Antal utrikesfödda

Befolkning                  

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor      

Män            

Kvinnor

Män

Gotland

1 965

2 089

29 359

29 236

6,7

7,1

Gotlands län

1 965

2 089

29 359

29 236

6,7

7,1

Riket

936 404

940 646

5 037 580

5 082 662

18,6

18,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta