Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Geografi // Större tätorter

Större tätorter

Senast uppdaterad 2017-10-23
Förklaring
Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. Avgränsningen sker med GIS-teknik där registerdata med uppgifter om befolkning kopplat till koordinatsatt information om enskilda fastigheter utnyttjas samt kompletterande registerinformation om byggnader. Till viss del utnyttjas även kartor och flygfoton.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängden i större tätorter 1980-2015

   

Tätort

Kommun

1980

1990

2000

2010

2015

Burgsvik

Gotland

362

399

335

338

335

Fårösund

Gotland

1 007

925

816

816

829

Havdhem

Gotland

409

426

343

298

270

Hemse

Gotland

1 482

1 950

1 766

1 715

1 668

Klintehamn

Gotland

1 466

1 533

1 431

1 363

1 490

Lärbro

Gotland

554

522

512

484

423

Norra Visby*

Gotland

 

 

 

471

551

Roma/ Roma Kyrkby*

Gotland

 

 

282

261

 

Romakloster

Gotland

1 153

1 100

877

913

1 198

Slite

Gotland

1 722

1 677

1 617

1 483

946

Slite norra*

Gotland

 

 

 

 

527

Stånga

Gotland

360

348

334

317

335

Tingstäde

Gotland

249

285

277

265

229

Vibble

Gotland

982

1 133

1 057

1 286

1 709

Visby

Gotland

19 835

20 986

22 017

22 607

23 402

Väskinde

Gotland

 

 

280

337

337

Västerhejde

Gotland

 

 

296

313

372

Källa: Statistiska centralbyrån

*) Roma ingår i Romakloster, Slite norra ingick i Slite, Norra Visby ingick i Visby

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta