Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2019-04-01
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2018

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Stockholm

Riket          

Region Stockholm

Riket

Brott mot liv och hälsa

24 575

90 303

10,3

8,9

Brott mot frihet och frid

41 333

164 330

17,3

16,2

Ärekränkningsbrott

3 444

12 528

1,4

1,2

Sexualbrott

6 005

22 476

2,5

2,2

Brott mot familj

469

1 805

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

130 766

445 045

54,8

43,7

Bedrägeribrott

62 482

260 260

26,2

25,6

Förskingring o annan trolöshet

4 434

16 018

1,9

1,6

Brott mot borgenärer

7 621

17 296

3,2

1,7

Skadegörelsebrott

105 277

189 356

44,1

18,6

Brott mot allmänheten

5 059

17 085

2,1

1,7

Brott mot staten

12 374

34 597

5,2

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

17 596

92 252

7,4

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

25 362

106 521

10,6

10,5

Övriga straffrättsliga brott

22 216

80 747

9,3

7,9

Summa brott

469 015

1 550 626

196,6

152,4

Källa: Brottsförbyggande rådet

 

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2009-2018

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Stockholm (Stockholms län, Gotlands län)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

11,7

11,3

10,6

10,3

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

15,5

16,5

17,3

17,3

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

1,5

1,5

1,6

1,4

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

2,1

2,3

2,6

2,5

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

0,3

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

70,9

66,6

63,3

54,8

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

23,7

25,8

21,6

26,2

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

2,4

2,2

1,9

1,9

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

3,3

2,4

2,5

3,2

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

40,8

44,6

36,7

44,1

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

2,8

2,3

2,3

2,1

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

5,5

5,3

5,3

5,2

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

8,8

7,5

7,7

7,4

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

11,5

9,7

10,4

10,6

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

9,6

9,8

9,7

9,3

Summa brott

 

 

 

 

 

 

210,3

208,1

193,7

196,6

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Gotlands län

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

10,5

11,0

11,7

9,5

9,5

8,3

8,4

 

 

 

Brott mot frihet och frid

13,9

13,6

14,2

12,0

14,0

12,6

13,1

 

 

 

Ärekränkningsbrott

1,2

1,2

1,2

1,4

1,4

1,6

1,7

 

 

 

Sexualbrott

1,9

1,8

1,4

1,7

1,5

1,6

13,2

 

 

 

Brott mot familj

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

 

 

 

Stöld, rån, m.m.

48,8

45,7

40,6

42,1

38,2

35,3

40,1

 

 

 

Bedrägeribrott

6,5

7,1

11,3

9,5

9,6

10,1

7,6

 

 

 

Förskingring o annan trolöshet

0,9

0,8

1,0

1,0

1,3

0,9

1,2

 

 

 

Brott mot borgenärer

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Skadegörelsebrott

22,0

19,0

24,3

24,7

27,6

15,9

22,9

 

 

 

Brott mot allmänheten

0,9

1,5

1,4

1,0

1,0

1,2

0,7

 

 

 

Brott mot staten

2,5

2,7

2,6

3,1

3,7

3,0

8,9

 

 

 

Brott mot trafikbrottslagen

6,4

6,3

6,9

5,0

5,2

5,3

6,2

 

 

 

Brott mot narkotikastrafflagen

11,3

8,2

24,1

8,5

20,2

9,5

11,6

 

 

 

Övriga straffrättsliga brott

10,3

7,4

8,0

6,4

5,3

5,0

6,6

 

 

 

Summa brott

137,3

126,5

148,8

125,9

138,6

110,6

142,5

 

 

 

Brottstyp                           

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Brott mot liv och hälsa

9,8

9,9

10,0

9,7

9,0

9,2

9,3

9,6

9,1

8,9

Brott mot frihet och frid

12,5

12,6

13,0

13,7

13,7

14,0

13,7

14,8

16,0

16,2

Ärekränkningsbrott

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,2

Sexualbrott

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

2,2

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

59,5

56,3

57,8

56,1

55,5

55,7

54,0

50,7

48,4

43,7

Bedrägeribrott

11,7

12,2

12,2

13,6

15,5

16,1

19,0

20,7

20,7

25,6

Förskingring o annan trolöshet

1,0

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

1,6

Brott mot borgenärer

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,3

1,4

1,7

Skadegörelsebrott

21,7

17,6

17,7

16,0

14,7

15,6

19,9

19,6

18,0

18,6

Brott mot allmänheten

2,1

2,1

2,0

1,8

2,0

1,9

2,0

1,8

1,9

1,7

Brott mot staten

3,4

3,5

3,8

4,0

3,8

3,6

3,4

3,3

3,4

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8,3

8,2

8,2

7,5

7,6

8,5

8,2

8,0

8,9

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

8,6

9,4

9,5

9,9

10,0

9,8

9,6

9,2

10,0

10,5

Övriga straffrättsliga brott

8,2

8,4

9,6

8,4

7,7

7,5

7,6

8,0

7,4

7,9

Summa brott

151,0

146,0

149,9

147,3

146,0

148,9

153,4

152,2

150,6

152,4

Källa: BRÅ Brottsförbyggande Rådet

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta