Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2018-11-02
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2017

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Stockholm

Riket            

Region Stockholm

Riket

Brott mot liv och hälsa

24 952

91 127

10,6

9,1

Brott mot frihet och frid

40 515

160 457

17,3

16,0

Ärekränkningsbrott

3 699

14 071

1,6

1,4

Sexualbrott

6 034

21 991

2,6

2,2

Brott mot familj

528

1 904

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

148 553

486 410

63,3

48,4

Bedrägeribrott

50 789

208 688

21,6

20,7

Förskingring o annan trolöshet

4 532

16 542

1,9

1,6

Brott mot borgenärer

5 896

14 269

2,5

1,4

Skadegörelsebrott

86 155

180 907

36,7

18,0

Brott mot allmänheten

5 463

18 838

2,3

1,9

Brott mot staten

12 350

33 872

5,3

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

18 058

89 917

7,7

8,9

Brott mot narkotikastrafflagen

24 412

100 447

10,4

10,0

Övriga straffrättsliga brott

22 741

74 886

9,7

7,4

Summa brott

454 679

1 514 902

193,7

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2008-2017

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Stockholm (stockholms län, Gotlands län)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

 

11,7

11,3

10,6

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

 

15,5

16,5

17,3

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,5

1,5

1,6

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

 

2,1

2,3

2,6

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

 

70,9

66,6

63,3

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

 

23,7

25,8

21,6

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

 

2,4

2,2

1,9

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

 

3,3

2,4

2,5

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

 

40,8

44,6

36,7

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

 

2,8

2,3

2,3

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

 

5,5

5,3

5,3

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

 

8,8

7,5

7,7

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

 

11,5

9,7

10,4

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

 

9,6

9,8

9,7

Summa brott

 

 

 

 

 

 

 

210,3

208,1

193,7

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Gotlands län

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

10,5

11,0

11,7

9,5

9,5

8,3

8,4

 

 

 

Brott mot frihet och frid

13,9

13,6

14,2

12,0

14,0

12,6

13,1

 

 

 

Ärekränkningsbrott

1,2

1,2

1,2

1,4

1,4

1,6

1,7

 

 

 

Sexualbrott

1,9

1,8

1,4

1,7

1,5

1,6

13,2

 

 

 

Brott mot familj

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

 

 

 

Stöld, rån, m.m.

48,8

45,7

40,6

42,1

38,2

35,3

40,1

 

 

 

Bedrägeribrott

6,5

7,1

11,3

9,5

9,6

10,1

7,6

 

 

 

Förskingring o annan trolöshet

0,9

0,8

1,0

1,0

1,3

0,9

1,2

 

 

 

Brott mot borgenärer

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Skadegörelsebrott

22,0

19,0

24,3

24,7

27,6

15,9

22,9

 

 

 

Brott mot allmänheten

0,9

1,5

1,4

1,0

1,0

1,2

0,7

 

 

 

Brott mot staten

2,5

2,7

2,6

3,1

3,7

3,0

8,9

 

 

 

Brott mot trafikbrottslagen

6,4

6,3

6,9

5,0

5,2

5,3

6,2

 

 

 

Brott mot narkotikastrafflagen

11,3

8,2

24,1

8,5

20,2

9,5

11,6

 

 

 

Övriga straffrättsliga brott

10,3

7,4

8,0

6,4

5,3

5,0

6,6

 

 

 

Summa brott

137,3

126,5

148,8

125,9

138,6

110,6

142,5

 

 

 

Brottstyp                          

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

9,7

9,8

9,9

10,0

9,7

9,0

9,2

9,3

9,6

9,1

Brott mot frihet och frid

12,0

12,5

12,6

13,0

13,7

13,7

14,0

13,7

14,8

16,0

Ärekränkningsbrott

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

Sexualbrott

1,6

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

60,7

59,5

56,3

57,8

56,1

55,5

55,7

54,0

50,7

48,4

Bedrägeribrott

10,7

11,7

12,2

12,2

13,6

15,5

16,1

19,0

20,7

20,7

Förskingring o annan trolöshet

0,8

1,0

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

Brott mot borgenärer

1,0

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,3

1,4

Skadegörelsebrott

21,1

21,7

17,6

17,7

16,0

14,7

15,6

19,9

19,6

18,0

Brott mot allmänheten

2,1

2,1

2,1

2,0

1,8

2,0

1,9

2,0

1,8

1,9

Brott mot staten

3,3

3,4

3,5

3,8

4,0

3,8

3,6

3,4

3,3

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8,9

8,3

8,2

8,2

7,5

7,6

8,5

8,2

8,0

8,9

Brott mot narkotikastrafflagen

8,5

8,6

9,4

9,5

9,9

10,0

9,8

9,6

9,2

10,0

Övriga straffrättsliga brott

7,8

8,2

8,4

9,6

8,4

7,7

7,5

7,6

8,0

7,4

Summa brott

149,4

151,0

146,0

149,9

147,3

146,0

148,9

153,4

152,2

150,6

Källa: BRÅ Brottsförbyggande Rådet

 

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2008-2017

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Stockholm (stockholms län, Gotlands län)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

 

11,7

11,3

10,6

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

 

15,5

16,5

17,3

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,5

1,5

1,6

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

 

2,1

2,3

2,6

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

 

70,9

66,6

63,3

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

 

23,7

25,8

21,6

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

 

2,4

2,2

1,9

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

 

3,3

2,4

2,5

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

 

40,8

44,6

36,7

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

 

2,8

2,3

2,3

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

 

5,5

5,3

5,3

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

 

8,8

7,5

7,7

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

 

11,5

9,7

10,4

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

 

9,6

9,8

9,7

Summa brott

 

 

 

 

 

 

 

210,3

208,1

193,7

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Gotlands län

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

10,5

11,0

11,7

9,5

9,5

8,3

8,4

 

 

 

Brott mot frihet och frid

13,9

13,6

14,2

12,0

14,0

12,6

13,1

 

 

 

Ärekränkningsbrott

1,2

1,2

1,2

1,4

1,4

1,6

1,7

 

 

 

Sexualbrott

1,9

1,8

1,4

1,7

1,5