Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2020-03-31
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2019

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Stockholm

Riket            

Region Stockholm

Riket

Brott mot liv och hälsa

25 271

91 438

10,4

8,9

Brott mot frihet och frid

42 419

164 049

17,5

16,0

Ärekränkningsbrott

3 170

12 190

1,3

1,2

Sexualbrott

5 805

23 197

2,4

2,3

Brott mot familj

461

1 627

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

124 506

435 962

51,4

42,4

Bedrägeribrott

61 309

244 696

25,3

23,8

Förskingring o annan trolöshet

4 006

15 043

1,7

1,5

Brott mot borgenärer

6 324

14 884

2,6

1,4

Skadegörelsebrott

118 869

204 562

49,1

19,9

Brott mot allmänheten

5 256

17 838

2,2

1,7

Brott mot staten

12 766

34 761

5,3

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

17 377

85 668

7,2

8,3

Brott mot narkotikastrafflagen

27 713

113 071

11,5

11,0

Övriga straffrättsliga brott

21 883

84 604

9,0

8,2

Summa brott

477 136

1 548 406

197,2

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2009-2019

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Stockholm (Stockholms län, Gotlands län)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

11,7

11,3

10,6

10,3

10,4

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

15,5

16,5

17,3

17,3

17,5

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

1,5

1,5

1,6

1,4

1,3

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

2,1

2,3

2,6

2,5

2,4

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

70,9

66,6

63,3

54,8

51,4

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

23,7

25,8

21,6

26,2

25,3

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

2,4

2,2

1,9

1,9

1,7

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

3,3

2,4

2,5

3,2

2,6

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

40,8

44,6

36,7

44,1

49,1

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

2,8

2,3

2,3

2,1

2,2

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

5,5

5,3

5,3

5,2

5,3

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

8,8

7,5

7,7

7,4

7,2

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

11,5

9,7

10,4

10,6

11,5

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

9,6

9,8

9,7

9,3

9,0

Summa brott

 

 

 

 

 

 

210,3

208,1

193,7

196,6

197,2

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Gotlands län

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

Brott mot liv och hälsa

11,0

11,7

9,5

9,5

8,3

8,4

 

 

 

 

 

Brott mot frihet och frid

13,6

14,2

12,0

14,0

12,6

13,1

 

 

 

 

 

Ärekränkningsbrott

1,2

1,2

1,4

1,4

1,6

1,7

 

 

 

 

 

Sexualbrott

1,8

1,4

1,7

1,5

1,6

13,2

 

 

 

 

 

Brott mot familj

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

 

 

 

 

 

Stöld, rån, m.m.

45,7

40,6

42,1

38,2

35,3

40,1

 

 

 

 

 

Bedrägeribrott

7,1

11,3

9,5

9,6

10,1

7,6

 

 

 

 

 

Förskingring o annan trolöshet

0,8

1,0

1,0

1,3

0,9

1,2

 

 

 

 

 

Brott mot borgenärer

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

Skadegörelsebrott

19,0

24,3

24,7

27,6

15,9

22,9

 

 

 

 

 

Brott mot allmänheten

1,5

1,4

1,0

1,0

1,2

0,7

 

 

 

 

 

Brott mot staten

2,7

2,6

3,1

3,7

3,0

8,9

 

 

 

 

 

Brott mot trafikbrottslagen

6,3

6,9

5,0

5,2

5,3

6,2

 

 

 

 

 

Brott mot narkotikastrafflagen

8,2

24,1

8,5

20,2

9,5

11,6

 

 

 

 

 

Övriga straffrättsliga brott

7,4

8,0

6,4

5,3

5,0

6,6

 

 

 

 

 

Summa brott

126,5

148,8

125,9

138,6

110,6

142,5

 

 

 

 

 

Brottstyp                          

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Brott mot liv och hälsa

9,8

9,9

10,0

9,7

9,0

9,2

9,3

9,6

9,1

8,9

8,9

Brott mot frihet och frid

12,5

12,6

13,0

13,7

13,7

14,0

13,7

14,8

16,0

16,2

16,0

Ärekränkningsbrott

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,2

1,2

Sexualbrott

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

2,2

2,3

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

59,5

56,3

57,8

56,1

55,5

55,7

54,0

50,7

48,4

43,7

42,4

Bedrägeribrott

11,7

12,2

12,2

13,6

15,5

16,1

19,0

20,7

20,7

25,6

23,8

Förskingring o annan trolöshet

1,0

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

1,6

1,5

Brott mot borgenärer

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,3

1,4

1,7

1,4

Skadegörelsebrott

21,7

17,6

17,7

16,0

14,7

15,6

19,9

19,6

18,0

18,6

19,9

Brott mot allmänheten

2,1

2,1

2,0

1,8

2,0

1,9

2,0

1,8

1,9

1,7

1,7

Brott mot staten

3,4

3,5

3,8

4,0

3,8

3,6

3,4

3,3

3,4

3,4

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8,3

8,2

8,2

7,5

7,6

8,5

8,2

8,0

8,9

9,1

8,3

Brott mot narkotikastrafflagen

8,6

9,4

9,5

9,9

10,0

9,8

9,6

9,2

10,0

10,5

11,0

Övriga straffrättsliga brott

8,2

8,4

9,6

8,4

7,7

7,5

7,6

8,0

7,4

7,9

8,2

Summa brott

151,0

146,0

149,9

147,3

146,0

148,9

153,4

152,2

150,6

152,4

150,6

Källa: BRÅ Brottsförbyggande Rådet

 

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2009-2019

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Stockholm (Stockholms län, Gotlands län)

2009

2010