Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2017-12-14
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2017 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Gotlands län

Riket            

Gotlands län

Riket

Areella

2 694

248 228

27,1

19,3

Tillverkning, gruvor, energi

658

60 964

6,6

4,7

Byggindustri

940

106 321

9,4

8,3

Handel

798

143 506

8,0

11,2

Hotell och restaurang

423

34 595

4,2

2,7

Transport och kommunikation

198

31 782

2,0

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

2 100

351 224

21,1

27,4

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

631

101 698

6,3

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

1 515

205 864

15,2

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

9 957

1 284 182

100

100

Näringsgren okänd

71

7 926

 

 

Totalt

10 028

1 292 108

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta