Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Av de exporterande företagen i Gotlands län 2016 hade 71,3 procent en total exportsumma understigande 250 000 kronor. Av de importerande företagen i länet hade 82,9 procent mindre än 250 000 kronor i totalt importbelopp.

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2016

         

Omsättning

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

97

622

21 641

78 856

250-999 Tkr

17

89

6 443

16 084

1-1,9 Mnkr

5

19

2 727

5 973

2-4,9 Mnkr

10

7

2 997

5 849

5-9,9 Mnkr

1

11

1 751

3 401

10-49 Mnkr

6

2

2 838

4 823

50-99 Mnkr

 

 

731

1 089

100 - Mnkr

 

 

1 169

1 498

Samtliga

136

750

40 297

117 573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2007-2016

                     

Gotlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 -250 Tkr

88

103

104

97

92

104

98

87

103

97

250-999 Tkr

17

20

25

23

12

18

17

16

17

17

1-1,9 Mnkr

9

10

4

4

8

7

9

5

7

5

2-4,9 Mnkr

3

4

10

3

4

4

6

8

9

10

5-9,9 Mnkr

4

3

1

2

6

3

2

3

1

1

10-49 Mnkr

2

3

4

7

3

5

4

5

7

6

50-99 Mnkr

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

100 - Mnkr

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga

124

143

149

136

126

141

137

124

144

136

Omsättning

Importföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 -250 Tkr

958

1 159

1 199

335

347

362

471

535

564

622

250-999 Tkr

295

356

336

68

62

69

79

74

77

89

1-1,9 Mnkr

117

121

118

17

19

16

15

18

19

19

2-4,9 Mnkr

88

89

85

19

15

10

15

13

14

7

5-9,9 Mnkr

51

55

47

6

7

6

4

7

8

11

10-49 Mnkr

66

69

66

5

3

2

3

2

1

2

50-99 Mnkr

18

20

12

 

 

1

 

 

 

 

100 - Mnkr

13

14

14

1

 

 

 

 

 

 

Samtliga

1 606

1 883

1 877

451

453

466

587

649

683

750

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 -250 Tkr

19972

21916

21786

19870

19208

19091

20978

21270

21239

21641

250-999 Tkr

6685

6893

7435

6360

6202

6330

6287

6283

6452

6443

1-1,9 Mnkr

2789

2996

3049

2782

2608

2562

2580

2648

2753

2727

2-4,9 Mnkr

3304

3213

3486

3053

2974

2964

2943

2931

2984

2997

5-9,9 Mnkr

1827

1730

1845

1813

1698

1718

1697

1706

1762

1751

10-49 Mnkr

2547

2637

2920

2851

2701

2681

2676

2676

2759

2838

50-99 Mnkr

660

644

773

778

700

683

658

713

730

731

100 - Mnkr

1027

1036

1297

1346

1122

1097

1087

1122

1161

1169

Samtliga

38811

41065

42591

38853

37213

37126

38906

39349

39840

40297

Omsättning

Importföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 -250 Tkr

43266

50248

49732

49042

51238

52337

64940

70297

73443

78856

250-999 Tkr

13859

14606

14970

13442

13643

13738

14592

15057

15454

16084

1-1,9 Mnkr

5680

5652

5871

5232

5303

5291

5430

5578

5705

5973

2-4,9 Mnkr

5367

4998

5576

5303

5260

5279

5295

5501

5830

5849

5-9,9 Mnkr

2844

2846

2925

2973

2971

2936

2923

3072

3225

3401

10-49 Mnkr

4181

4122

4260

4393

4318

4200

4257

4430

4704

4823

50-99 Mnkr

925

937

1013

1019

947

915

928

991

1090

1089

100 - Mnkr

1156

1170

1386

1503

1335

1282

1274

1348

1441

1498

Samtliga

77278

84579

85733

82907

85015

85978

99639

106274

110892

117573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta