Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Gotlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 15 350 322 010 4,8
Kor, uppfödning av kalvar 5 367 207 620 2,6
Kvigor, tjurar och stutar 22 038 499 556 4,4
Kalvar, under 1 år 19 467 472 159 4,1
Baggar och tackor 34 624 301 468 11,5
Lamm 38 760 304 611 12,7
Galtar för avel 28 1 574 1,8
Suggor för avel 3 973 139 627 2,8
Slaktsvin >20 kg 25 160 836 002 3,0
Smågrisar <20 kg 9 816 384 731 2,6
Höns 246 447 7 293 848 3,4
Värpkycklingar 73 091 1 994 435 3,7
Slaktkycklingar 19 114 9 075 870 0,2
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 62 222 1 501 345 4,1
Får 73 384 606 079 12,1
Svin 38 977 1 361 934 2,9
Höns 338 652 18 364 153 1,8

 

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2008-2017

Gotlands län

                   

Djurslag                 

2008        

2009        

2010         

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

Kor, mjölkproduktion

16 716

16 710

16 349

16 464

16 541

16 375

16 230

15 880

15 272

15 350

Kor, uppf. av kalvar

5 712

5 659

5 608

5 422

4 932

4 737

4 509

4 378

4 798

5 367

Kvigor, tjurar, stutar

22 214

21 700

21 736

21 582

20 443

21 136

20 940

21 294

20 993

22 038

Kalvar, under 1 år

19 696

19 338

19 744

18 869

18 879

19 376

19 586

19 048

19 411

19 467

Baggar och tackor

26 565

27 163

30 245

36 690

34 141

32 269

33 897

30 046

33 097

34 624

Lamm

32 062

33 645

34 789

43 646

39 206

37 614

37 589

35 120

37 363

38 760

Galtar för avel

38

44

33

45

37

31

49

30

32

28

Suggor för avel

6 431

6 044

6 123

6 089

5 948

5 310

5 868

4 467

4 104

3 973

Slaktsvin >20 kg

36 266

37 706

35 124

34 887

32 726

29 010

30 823

26 499

27 956

25 160

Smågrisar <20 kg

17 137

17 600

21 710

16 515

15 257

15 568

14 367

8 491

12 664

9 816

Höns

183 843

184 303

188 103

208 847

234 582

234 012

203 773

224 638

265 964

246 447

Värpkycklingar

72 215

133 162

76 767

112 061

75 564

65 229

82 989

3 360

41 046

73 091

Slaktkycklingar

 

206

20

 

 

60

 

 

 

19 114

Kalkoner

 

 

724

 

 

35

 

 

 

 

Hästar

 

 

2 515

 

 

2 319

 

 

2 066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

64 338

63 407

63 437

62 337

60 795

61 624

61 265

60 600

60 474

62 222

Får

58 627

60 808

65 034

80 336

73 347

69 883

71 486

65 166

70 460

73 384

Svin

59 872

61 394

62 990

57 536

53 968

49 919

51 107

39 487

44 756

38 977

Höns

256 058

317 671

264 890

320 908

310 146

299 301

286 762

227 998

307 010

338 652

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2008        

2009        

2010        

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

Kor, mjölkproduktion

357 194

356 776

348 095

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

Kor, uppf. av kalvar

196 254

191 505

197 053

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

Kvigor, tjurar, stutar

512 744

501 930

512 566

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

Kalvar, under 1 år

492 189

488 070

478 944

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

Baggar och tackor

251 484

253 916

273 126

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

Lamm

273 296

286 570

291 796

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

Galtar för avel

2 438

2 414

2 327

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

Suggor för avel

167 394

157 851

153 635

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

Slaktsvin >20 kg

974 112

942 521

936 910

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

Smågrisar <20 kg

465 345

425 953

427 002

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

Höns

5 546 125

5 260 612

6 061 498

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

Värpkycklingar

1 648 634

1 897 990

1 646 730

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

Slaktkycklingar

6 189 185

5 262 269

6 445 157

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

Kalkoner

 

 

129 578

 

 

79 867

 

 

 

 

Hästar

 

 

117 026

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 558 381

1 538 281

1 536 658

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

Får

524 780

540 486

564 922

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

Svin

1 609 289

1 528 739

1 519 874

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

Höns

13 383 944

12 420 871

14 153 385

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

Källa: Jordbruksverket

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta