Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2017-03-20
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2016 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Gotlands län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Folk- skola

Grund- skola

Högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

25 697

0

1

9

25

31

13

21

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1 250

1

3

14

34

32

8

7

Tillverkning och utvinning

1 715

1

2

14

35

33

8

7

Energiförsörjning; miljöverksamhet

131

0

  ...  

3

32

31

18

14

Byggverksamhet

2 363

1

1

12

33

43

6

3

Handel

2 470

0

1

12

26

46

9

5

Transport och magasinering

1 440

0

1

11

33

38

8

9

Hotell- och restaurangverksamhet

1 164

1

4

10

18

46

13

8

Information och kommunikation

399

0

  ...  

5

17

27

22

29

Finans- och försäkringsverksamhet

566

0

  ...  

2

16

40

17

25

Fastighetsverksamhet

390

0

2

15

34

27

13

11

Företagstjänster

1 775

1

1

11

24

29

15

19

Offentlig förvaltning och försvar

2 550

0

0

3

14

19

20

44

Utbildning och forskning

2 718

0

0

5

16

15

14

49

Vård och omsorg; sociala tjänster

4 691

0

1

7

26

27

12

27

Personliga och kulturella tjänster

1 566

0

1

7

19

28

19

25

Okänd verksamhet

509

0

1

14

31

30

13

10

Icke förvärvsarbetande, Totalt

6 196

4

5

19

23

22

16

10

   i reguljär utbildning

1 470

2

3

11

9

26

37

13

   ej i reguljär utbildning

4 726

5

6

22

27

21

10

9

Totalt

31 893

1

2

11

24

29

13

19

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Folk- skola

Grund- skola

Högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 504 261

1

1

7

20

28

15

27

Jordbruk, skogsbruk och fiske

59 378

2

2

15

30

30

12

9

Tillverkning och utvinning

525 139

1

1

11

28

29

13

16

Energiförsörjning; miljöverksamhet

47 535

0

1

8

25

25

18

23

Byggverksamhet

321 006

2

1

12

31

39

9

6

Handel

542 237

1

1

10

21

40

15

13

Transport och magasinering

216 579

1

2

12

29

34

12

10

Hotell- och restaurangverksamhet

149 379

3

7

12

19

37

14

8

Information och kommunikation

191 816

2

0

3

8

19

25

44

Finans- och försäkringsverksamhet

90 851

1

0

2

10

27

19

41

Fastighetsverksamhet

69 412

1

2

9

25

24

18

21

Företagstjänster

529 978

1

2

7

15

25

18

32

Offentlig förvaltning och försvar

273 572

0

0

3

12

16

22

47

Utbildning och forskning

495 405

1

1

3

12

16

16

52

Vård och omsorg; sociala tjänster

765 355

0

1

5

22

25

14

33

Personliga och kulturella tjänster

192 239

1

2

8

17

29

17

25

Okänd verksamhet

34 380

1

4

11

24

26

15

18

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 223 429

7

8

16

20

18

17

14

   i reguljär utbildning

352 494

3

8

9

9

18

32

19

   ej i reguljär utbildning

870 935

8

7

18

24

19

11

12

Totalt

5 727 690

2

3

9

20

26

16

24

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta