Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2018-01-23
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i turismberoende branscher 2016

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

1 060

814

64

11

1 949

13 490

14,4

Gotlands län

1 060

814

64

11

1 949

13 490

14,4

Riket

180 281

82 111

4 881

3 021

270 294

2 322 897

11,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

581

660

57

28

1 326

13 850

9,6

Gotlands län

581

660

57

28

1 326

13 850

9,6

Riket

99 613

79 341

3 168

4 767

186 889

2 505 428

7,5

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

1 641

1 474

121

39

3 275

27 340

12,0

Gotlands län

1 641

1 474

121

39

3 275

27 340

12,0

Riket

279 894

161 452

8 049

7 788

457 183

4 828 325

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               

Antal sysselsatta i turismberoende branscher 2008-2016

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Antal

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gotland

1 693

1 764

1 802

1 745

1 804

1 824

1 849

1 920

1 949

Gotlands län

1 693

1 764

1 802

1 745

1 804

1 824

1 849

1 920

1 949

Riket

242 902

240 505

251 672

250 865

256 094

260 924

261 984

265 580

270 294

Kommun/ Region

Män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gotland

1 211

1 250

1 326

1 291

1 278

1 293

1 352

1 336

1 326

Gotlands län

1 211

1 250

1 326

1 291

1 278

1 293

1 352

1 336

1 326

Riket

158 912

161 349

169 576

172 848

168 130

174 082

178 006

181 941

186 889

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gotland

2 904

3 014

3 128

3 036

3 082

3 117

3 201

3 256

3 275

Gotlands län

2 904

3 014

3 128

3 036

3 082

3 117

3 201

3 256

3 275

Riket

401 814

401 854

421 248

423 713

424 224

435 006

439 990

447 521

457 183

                   

Andel sysselsatta i turismberoende branscher 2008-2016

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Andel

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gotland

13,4

13,2

13,9

14,0

13,3

13,7

13,9

14,0

14,4

Gotlands län

13,4

13,2

13,9

14,0

13,3

13,7

13,9

14,0

14,4

Riket

11,5

11,5

11,7

11,9

11,7

11,7

11,8

11,7

11,7

Kommun/ Region

Män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gotland

9,1

9,3

9,6

10,1

9,5

9,4

9,6

10,0

9,7

Gotlands län

9,1

9,3

9,6

10,1

9,5

9,4

9,6

10,0

9,7

Riket

6,8

6,9

7,3

7,4

7,3

7,1

7,3

7,4

7,4

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gotland

11,3

11,2

11,8

12,0

11,4

11,5

11,7

12,0

12,0

Gotlands län

11,3

11,2

11,8

12,0

11,4

11,5

11,7

12,0

12,0

Riket

9,0

9,1

9,4

9,6

9,4

9,3

9,4

9,5

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Utveckling av antal sysselsatta i turismberoende branscher 2008-2016. Index år 2008=100

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Index år 2008=100

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gotland

100

104

106

103

107

108

109

113

115

Gotlands län

100

104

106

103

107

108

109

113

115

Riket

100

99

104

103

105

107

108

109

111

Kommun/ Region

Män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gotland

100

103

109

107

106

107

112

110

109

Gotlands län

100

103

109

107

106

107

112

110

109

Riket

100

102

107

109

106

110

112

114

118

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gotland

100

104

108

105

106

107

110

112

113

Gotlands län

100

104

108

105

106

107

110

112

113

Riket

100

100

105

105

106

108

110

111

114

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta