Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Turism // Antal övernattningar på hotell…

Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping

Senast uppdaterad 2018-04-09
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2017. Tusental

Region Antal övernattningar. Tusental Andelar (%)
Stockholms län 14 048 22,2
Uppsala län 1 116 1,8
Södermanlands län 1 091 1,7
Östergötlands län 1 772 2,8
Jönköpings län 1 734 2,7
Kronobergs län 994 1,6
Kalmar län 2 964 4,7
Gotlands län 1 005 1,6
Blekinge län 945 1,5
Skåne län 5 885 9,3
Hallands län 2 665 4,2
Västra Götalands län 9 988 15,8
Värmlands län 2 263 3,6
Örebro län 1 307 2,1
Västmanlands län 896 1,4
Dalarnas län 4 948 7,8
Gävleborgs län 1 119 1,8
Västernorrlands län 1 140 1,8
Jämtlands län 3 077 4,9
Västerbottens län 1 842 2,9
Norrbottens län 2 410 3,8
Riket 63 208 100
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2007-2017. Tusental

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 9 365 9 423 9 414 10 048 10 443 10 714 10 987 11 849 12 976 13 438 14 048
Uppsala län 1 164 954 930 987 1 051 1 051 1 062 1 129 1 167 1 138 1 116
Södermanlands län 1 075 1 020 983 1 002 1 056 981 1 023 1 008 1 030 1 089 1 091
Östergötlands län 1 541 1 345 1 390 1 442 1 489 1 493 1 495 1 597 1 774 1 800 1 772
Jönköpings län 1 514 1 376 1 416 1 470 1 425 1 341 1 429 1 494 1 641 1 694 1 734
Kronobergs län 882 715 743 755 778 815 820 862 895 944 994
Kalmar län 2 832 2 503 2 784 2 587 2 513 2 605 2 586 2 585 2 719 2 811 2 964
Gotlands län 794 780 851 927 858 855 834 888 923 1 029 1 005
Blekinge län 974 837 867 898 909 888 858 878 937 960 945
Skåne län 4 862 4 450 4 553 4 533 4 636 4 594 4 791 5 151 5 533 5 888 5 885
Hallands län 2 274 2 389 2 423 2 252 2 399 2 399 2 498 2 640 2 706 2 703 2 665
Västra Götalands län 8 200 7 950 8 240 8 257 8 266 8 266 8 570 9 176 9 673 9 777 9 988
Värmlands län 2 198 1 893 1 989 2 112 2 099 2 067 2 022 2 038 2 072 2 141 2 263
Örebro län 994 1 134 1 103 1 123 1 119 1 029 1 141 1 090 1 215 1 269 1 307
Västmanlands län 675 657 655 635 644 618 684 711 727 716 896
Dalarnas län 4 994 5 391 5 425 5 438 5 019 4 863 4 769 4 919 4 986 5 104 4 948
Gävleborgs län 1 047 856 880 941 908 934 957 1 017 997 1 067 1 119
Västernorrlands län 1 017 990 933 923 947 1 010 1 055 1 122 1 196 1 167 1 140
Jämtlands län 2 521 2 587 2 703 2 605 2 452 2 500 2 439 2 627 2 923 3 000 3 077
Västerbottens län 1 533 1 450 1 407 1 463 1 552 1 540 1 564 1 609 1 649 1 748 1 842
Norrbottens län 2 053 2 009 2 069 2 007 2 066 2 131 2 152 2 204 2 290 2 313 2 410
Riket 52 508 50 710 51 760 52 406 52 624 52 690 53 736 56 594 60 029 61 796 63 208
Utveckling av antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2007-2017. Index år 2007=100

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20174
Stockholms län 100 101 101 107 112 114 117 127 139 143 150
Uppsala län 100 82 80 85 90 90 91 97 100 98 96
Södermanlands län 100 95 91 93 98 91 95 94 96 101 101
Östergötlands län 100 87 90 94 97 97 97 104 115 117 115
Jönköpings län 100 91 94 97 94 89 94 99 108 112 115
Kronobergs län 100 81 84 86 88 92 93 98 102 107 113
Kalmar län 100 88 98 91 89 92 91 91 96 99 105
Gotlands län 100 98 107 117 108 108 105 112 116 130 127
Blekinge län 100 86 89 92 93 91 88 90 96 99 97
Skåne län 100 92 94 93 95 94 99 106 114 121 121
Hallands län 100 105 107 99 105 105 110 116 119 119 117
Västra Götalands län 100 97 100 101 101 101 105 112 118 119 122
Värmlands län 100 86 90 96 95 94 92 93 94 97 103
Örebro län 100 114 111 113 113 104 115 110 122 128 131
Västmanlands län 100 97 97 94 95 92 101 105 108 106 133
Dalarnas län 100 108 109 109 101 97 95 99 100 102 99
Gävleborgs län 100 82 84 90 87 89 91 97 95 102 107
Västernorrlands län 100 97 92 91 93 99 104 110 118 115 112
Jämtlands län 100 103 107 103 97 99 97 104 116 119 122
Västerbottens län 100 95 92 95 101 100 102 105 108 114 120
Norrbottens län 100 98 101 98 101 104 105 107 112 113 117
Riket 100 97 99 100 100 100 102 108 114 118 120

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta