Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Turism // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar, camping m m

Senast uppdaterad 2019-04-04
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Antal övernattningar (gästnätter) på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2018. Tusental

             

Region

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt    

Gotlands län

466

122

106

249

59

1 003

Riket

37 918

3 376

3 501

16 062

4 322

65 179

             

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2017, procentuellt fördelad.

             

Region

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

Gotlands län

46,5

12,2

10,6

24,8

5,9

100

Riket

58,2

5,2

5,4

24,6

6,6

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

             

 

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 1990-2018

             

Övernattningar i Gotlands län, tusental

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

167

94

18

223

 

502

1991

158

90

13

142

 

403

1992

167

120

15

165

 

467

1993

189

136

22

182

 

529

1994

247

140

23

241

 

651

1995

202

145

22

204

 

573

1996

206

148

21

192

 

567

1997

212

130

22

222

 

586

1998

206

124

24

226

 

580

1999

219

78

24

296

 

617

2000

235

58

23

306

 

622

2001

240

57

23

318

 

638

2002

219

53

50

309

 

631

2003

214

47

59

322

 

642

2004

209

63

50

282

 

604

2005

240

58

50

253

 

601

2006

259

91

62

269

 

681

2007

286

110

72

252

 

720

2008

280

146

73

209

72

780

2009

328

129

78

232

84

851

2010

358

130

77

276

86

927

2011

361

110

69

220

97

858

2012

364

143

66

222

61

855

2013

366

152

73

186

57

834

2014

415

129

68

214

63

888

2015

431

136

85

214

58

923

2016

441

132

95

293

68

1 029

2017

457

102

85

294

67

1 005

2018

466

122

106

249

59

1 003

             

Länets andel av övernattningar i riket (%)

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

1,0

2,8

1,7

1,7

 

1,5

1991

1,1

3,1

1,3

1,4

 

1,4

1992

1,2

4,0

1,5

1,4

 

1,6

1993

1,3

4,2

2,2

1,6

 

1,7

1994

1,4

3,7

2,3

1,9

 

1,9

1995

1,1

3,7

1,1

1,5

 

1,5

1996

1,1

3,8

1,1

1,5

 

1,5

1997

1,1

3,7

2,1

1,6

 

1,6

1998

1,0

3,7

2,2

1,7

 

1,5

1999

1,1

2,3

2,2

2,0

 

1,5

2000

1,1

1,7

2,0

2,2

 

1,6

2001

1,1

1,6

2,0

2,1

 

1,5

2002

1,0

1,4

2,3

1,9

 

1,5

2003

1,0

1,3

2,6

1,9

 

1,5

2004

1,0

1,9

2,2

1,8

 

1,4

2005

1,0

1,8

2,1

1,5

 

1,3

2006

1,1

2,7

2,4

1,5

 

1,4

2007

1,1

3,2

2,7

1,5