Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Färdtjänst, enkelresor

Färdtjänst, enkelresor

Senast uppdaterad 2018-07-11
Förklaring

Färdtjänst är en behovsprövad kollektiv transportform för personer som på grund av funktionshinde har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Statistiken redovisar antal resor med färdtjänst och antal beviljade och nyttjade färdtjänsttillstånd. Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Trafikanalys ansvarar för undersökningen. Från 2013 redovisas färdtjänsten i två åldersgrupper på grund av röjande risken i mindre kommuner.

Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 2017

Kommun/Region Enkelresor per person
Gotland 23
Gotlands län 23
Riket 36
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2017

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Gotland 28 30 34 21 20 19 18 21 21 23
Gotlands län 28 30 34 21 20 19 18 21 21 23
Riket 43 41 38 39 34 32 34 35 35 36
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2017

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Gotland 100 108 123 76 73 69 65 76 76 83
Gotlands län 100 108 123 76 73 69 65 76 76 83
Riket 100 96 89 90 79 75 79 82 82 84

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta