Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2018. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Falun 121 184
Kalmar 100 269
Norrtälje 115 086
Östersund 113 743
Gotland 130 365
Gotlands län 130 365
Riket 132 652
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2008-2018. Kronor per elev

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 96 054 102 174 98 845 104 177 113 286 117 820 120 270 106 341 110 316 116 595 121 184
Kalmar 89 014 89 395 97 246 95 997 92 930 99 660 99 758 96 746 88 896 89 228 100 269
Norrtälje 82 196 85 419 90 735 93 369 98 203 101 886 113 727 113 641 113 873 125 131 115 086
Östersund 82 196 85 419 90 735 93 369 98 203 101 886 113 727 113 641 113 873 125 131 113 743
Gotland 101 236 103 904 108 809 112 579 119 418 123 004 131 973 137 277 140 637 144 872 130 365
Gotlands län 101 236 103 904 108 809 112 579 119 418 123 004 131 973 137 277 140 637 144 872 130 365
Riket 97 542 100 294 102 914 107 464 110 394 115 691 119 960 114 022 119 394 120 472 132 652
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 100 106 103 108 118 123 125 111 115 121 126
Kalmar 100 100 109 108 104 112 112 109 100 100 113
Norrtälje 100 104 110 114 119 124 138 138 139 152 140
Östersund 100 104 110 114 119 124 138 138 139 152 138
Gotland 100 103 107 111 118 122 130 136 139 143 129
Gotlands län 100 103 107 111 118 122 130 136 139 143 129
Riket 100 103 106 110 113 119 123 117 122 124 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta