Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2020-05-27
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Gotlands län 2010 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2020K1 12 22 34
2019K4 0 13 13
2019K3 0 14 14
2019K2 0 10 10
2019K1 122 34 156
2018K4 0 22 22
2018K3 0 8 8
2018K2 0 6 6
2018K1 5 4 9
2017K4 60 13 73
2017K3 0 5 5
2017K2 28 9 37
2017K1 0 6 6
2016K4 12 9 21
2016K3 0 11 11
2016K2 28 2 30
2016K1 0 11 11
2015K4 0 5 5
2015K3 0 0 0
2015K2 0 0 0
2015K1 0 3 3
2014K4 20 6 26
2014K3 30 2 32
2014K2 0 0 0
2014K1 0 7 7
2013K4 0 6 6
2013K3 0 8 8
2013K2 0 31 31
2013K1 0 5 5
2012K4 0 0 0
2012K3 0 1 1
2012K2 0 0 0
2012K1 12 3 15
2011K4 0 4 4
2011K3 6 2 8
2011K2 0 1 1
2011K1 0 3 3
2010K4 0 6 6
2010K3 0 7 7
2010K2 0 4 4
2010K1 30 21 51

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta