Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-10-10
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2018/2019

             

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor  

Män        

Totalt    

Kvinnor  

Män    

Totalt

Gotland

176

107

283

10,7

6,4

8,5

Gotlands län

176

107

283

10,7

6,4

8,5

Riket

37 959

25 669

63 628

12,9

8,3

10,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

             
             

 

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåren 2009/10-2018/19

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Kvinnor

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Gotland

256

310

286

232

204

181

200

137

191

176

Gotlands län

256

310

286

232

204

181

200

137

191

176

Riket

47 299

43 918

40 906

39 718

38 193

37 147

36 599

27 562

37 068

37 959

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Män

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Gotland

197

159

161

179

144

133

135

104

92

107

Gotlands län

197

159

161

179

144

133

135

104

92

107

Riket

34 265

32 048

30 026

28 396

27 578

26 600

25 781

20 873

24 905

25 669

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Gotland

14,9

18,2

16,9

13,8

12,3

11,0

12,2

8,4

11,6

10,7

Gotlands län

14,9

18,2

16,9

13,8

12,3

11,0

12,2

8,4

11,6

10,7

Riket

16,8

15,5

13,9

13,9

13,3

12,9

12,7

9,5

12,6

12,9

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Män

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Gotland

9,8

11,3

9,3

10,5

8,5

7,9

8,1

6,2

5,5

6,4

Gotlands län

9,8

11,3

9,3

10,5

8,5

7,9

8,1

6,2

5,5

6,4

Riket

10,2

11,8

10,6

9,6

9,3

8,9

8,6

6,9

8,1

8,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

                     

Högskolenybörjare totalt läsåren 2009/10-2018/19

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Gotland

453

469

447

411

348

314

335

241

283

283

Gotlands län

453

469

447

411

348

314

335

241

283

283

Riket

81 564

75 966

70 932

68 114

65 771

63 747

62 380

48 435

61 973

63 628

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Gotland

13,1

13,6

13,1

12,1

10,4

9,4

10,1

7,3

8,5

8,5

Gotlands län

13,1

13,6

13,1

12,1

10,4

9,4

10,1

7,3

8,5

8,5

Riket

14,2

13,2

12,3

11,7

11,3

10,9

10,6

8,2

10,3

10,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

                     
                     
                     

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta