Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2018 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Falkenberg

36,6

75,1

81,5

86,7

87,8

79,9

25,3

83,9

Halmstad

26,9

66,7

78,2

85,0

86,5

76,8

21,1

81,6

Hylte

22,0

67,2

75,2

81,1

85,0

78,4

30,9

80,1

Kungsbacka

26,2

72,7

83,8

91,9

92,7

84,1

26,4

88,8

Laholm

26,6

70,6

81,9

84,4

85,9

77,7

28,9

82,4

Varberg

35,0

77,0

84,9

90,1

90,9

81,2

23,9

86,8

Hallands län

29,2

71,2

81,2

87,9

89,2

80,0

24,6

84,7

Riket

22,6

64,0

77,7

84,3

86,0

76,9

23,1

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Falkenberg

38,6

74,1

78,9

84,8

86,5

78,0

18,6

82,0

Halmstad

28,9

66,7

77,7

83,6

85,5

75,7

16,7

80,6

Hylte

24,5

60,3

69,7

78,2

82,9

75,9

22,1

76,8

Kungsbacka

30,3

71,4

83,0

91,1

92,4

83,1

21,3

88,1

Laholm

29,7

68,1

78,4

81,8

84,1

73,6

23,3

79,4

Varberg

38,8

76,3

82,9

89,2

90,1

80,0

17,7

85,5

Hallands län

32,3

70,3

79,8

86,6

88,3

78,5

19,0

83,5

Riket

24,9

62,8

75,6

82,8

85,1

75,5

18,2

79,8

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Falkenberg

34,7

76,0

84,1

88,6

89,0

81,7

31,8

85,8

Halmstad

25,1

66,6

78,7

86,4

87,4

77,9

25,8

82,5

Hylte

19,9

72,8

80,5

83,6

86,9

80,8

38,6

83,1

Kungsbacka

22,5

73,8

84,6

92,8

93,0

85,1

31,8

89,4

Laholm

24,0

72,7

85,2

86,9

87,7

81,9

33,9

85,4

Varberg

31,6

77,5

86,7

91,0

91,7

82,4

30,3

88,0

Hallands län

26,5

72,0

82,6

89,2

90,0

81,6

30,3

86,0

Riket

20,5

65,1

79,6

85,7

86,8

78,2

28,1

82,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta