Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Antal rivna lägenheter i flerb…

Antal rivna lägenheter i flerbostadshus

Senast uppdaterad 2019-05-08
Förklaring
SCB erhåller uppgifter om rivningar av kommunerna, kompletterade med uppgifter per telefon för vissa ägare. I materialet ingår samtliga ägarkategorier; stat, landsting, kommun, kommunägda bolag, HSB, Riksbyggen, annan bostadsrättsförening samt övriga ägare.
Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 14 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Halmstad 0 0 0 0 0 0 12 0 15 0 0
Hylte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kungsbacka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Hallands län 14 0 0 0 0 0 12 0 15 11 8
Riket 893 487 495 768 566 826 468 739 463 449 540

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta