Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2018-10-12
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2017

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds- belopp- /hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Falkenberg

713

24 914

34 942

566

Halmstad

1 569

62 097

39 578

626

Hylte

365

12 393

33 952

1 129

Kungsbacka

776

39 776

51 258

490

Laholm

462

21 289

46 080

855

Varberg

750

30 493

40 658

489

Hallands län

4 600

190 962

41 514

592

Riket

213 550

10 732 616

50 258

1 067

Källa: Socialstyrelsen

         

Ekonomiskt bistånd 2007-2017, antal biståndshushåll samt kostnad per invånare

                       

Antal biståndshushåll

                   

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Falkenberg

690

739

754

813

839

821

795

881

897

872

713

Halmstad

1 315

1 302

1 489

1 586

1 473

1 504

1 507

1 612

1 625

1 626

1 569

Hylte

255

254

260

287

272

283

320

444

484

384

365

Kungsbacka

692

700

879

993

910

832

766

699

705

716

776

Laholm

385

402

484

497

483

454

450

520

517

512

462

Varberg

718

682

802

862

805

776

788

735

704

746

750

Hallands län

4 021

4 053

4 621

4 994

4 741

4 626

4 584

4 843

4 889

4 822

4 600

Riket

211 586

215 172

237 307

247 210

235 974

225 106

228 056

226 684

226 511

220 112

213 550

                       

Kostnad per invånare, kronor

                 

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Falkenberg

801

793

902

941

987

884

877

890

906

803

566

Halmstad

603

604

678

701

639

689

684

653

637

632

626

Hylte

873

905

977

1 100

960

983

1 085

1 258

1 353

1 204

1 129

Kungsbacka

314

335

452

541

557

530

509

460

431

457

490

Laholm

731

759

830

888

850

837

900

936

915

923

855

Varberg

405

392

460

503

504

490

513

469

463

498

489

Hallands län

541

546

633

684

667

658

663

643

633

627

592

Riket

968

1 027

1 189

1 236

1 190

1 116

1 125

1 088

1 081

1 060

1 067

Källa: Socialstyrelsen

                       

Ekonomiskt bistånd 2007-2017. Utveckling av antal biståndshushåll samt kostnad per invånare. Index år 2007=100

                       

Kommun/Region

Biståndshushåll. Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Falkenberg

100

107

109

118

122

119

115

128

130

126

103

Halmstad

100

99

113

121

112

114

115

123

124

124

119

Hylte

100

100

102

113

107

111

125

174

190

151

143

Kungsbacka

100

101

127

143

132

120

111

101

102

103

112

Laholm

100

104

126

129

125

118

117

135

134

133

120

Varberg

100

95

112

120

112

108

110

102

98

104

104

Hallands län

100

101

115

124

118

115

114

120

122

120

114

Riket

100

102

112

117

112

106

108

107

107

104

101

Kommun/Region

Kostnad per invånare. Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Falkenberg

100

99

113

117

123

110

109

111

113

100

71

Halmstad

100

100

112

116

106

114

113

108

106

105

104

Hylte

100

104

112

126

110

113

124

144

155

138

129

Kungsbacka

100

107

144

172

177

169

162

146

137

146

156

Laholm

100

104

114

121

116

115

123

128

125

126

117

Varberg

100

97

114

124

124

121

127

116

114

123

121

Hallands län

100

101

117

126

123

122

123

119

117

116

109

Riket

100

106

123

128

123

115

116

112

112

110

110

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta