Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2019-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2018 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Falkenberg 29,0 71,0
Halmstad 29,2 70,8
Hylte 29,6 70,4
Kungsbacka 30,9 69,1
Laholm 29,1 70,9
Varberg 31,1 68,9
Hallands län 30,0 70,0
Riket 29,3 70,7
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2008-2018. Procent

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 18,0 20,0 20,8 20,8 23,0 23,4 22,0 24,0 26,1 27,0 29,0
Halmstad 20,3 20,9 21,3 21,3 22,6 23,5 23,9 25,5 26,4 27,7 29,2
Hylte 19,6 19,6 19,8 19,8 22,9 20,5 21,1 24,1 26,9 30,5 29,6
Kungsbacka 22,6 22,7 23,1 23,1 26,0 26,2 26,0 27,0 28,4 30,3 30,9
Laholm 22,3 21,9 23,2 23,2 24,3 23,2 23,4 25,9 26,9 27,0 29,1
Varberg 20,4 21,4 22,0 22,0 23,6 24,6 24,7 26,9 27,2 28,6 31,1
Hallands län 20,7 21,4 21,9 21,9 23,9 24,3 24,2 25,9 27,1 28,5 30,0
Riket 21,5 22,3 23,1 23,1 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 112 116 116 128 130 122 134 146 150 161
Halmstad 100 103 105 105 111 116 118 125 130 136 144
Hylte 100 100 101 101 117 105 108 123 137 156 151
Kungsbacka 100 100 102 102 115 116 115 120 126 135 137
Laholm 100 98 104 104 109 104 105 116 121 121 131
Varberg 100 105 108 108 116 121 121 132 133 140 153
Hallands län 100 103 106 106 115 117 117 125 131 137 145
Riket 100 104 108 108 114 115 117 122 126 130 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta