Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2019-04-15
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2018 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Hallands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Hallands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Sverige

564

17,9

13,7

 

Sverige

578

58,7

48,7

Syrien

511

16,2

10,5

 

Danmark

38

3,9

3,6

Afghanistan

255

8,1

7,3

 

Polen

33

3,4

3,7

Europa utom EU28 och Norden

235

7,5

7,5

 

Syrien

32

3,3

0,8

Polen

117

3,7

2,9

 

Europa utom EU28 och Norden

28

2,8

2,3

Indien

99

3,1

5,5

 

Indien

24

2,4

3,5

Eritrea

80

2,5

2,9

 

Tyskland

22

2,2

2,9

Rumänien

76

2,4

1,7

 

Norge

19

1,9

3,1

Irak

71

2,3

3,0

 

Storbritannien och Nordirland

18

1,8

1,6

Somalia

55

1,7

2,1

 

Rumänien

16

1,6

1,1

Norge

46

1,5

1,5

 

Sydamerika

14

1,4

0,9

Tyskland

44

1,4

1,8

 

Kina

12

1,2

2,0

Iran

42

1,3

1,9

 

Island

11

1

0,8

Danmark

40

1,3

1,4

 

Nordamerika

11

1,1

1,9

Storbritannien och Nordirland

32

1,0

1,6

 

Irak

9

0,9

0,9

Sydamerika

29

0,9

1,5

 

Finland

7

1

4,3

Nordamerika

26

0,8

1,9

 

Iran

3

0

0,5

Kina

26

0,8

2,2

 

Somalia

2

0,2

0,4

Finland

19

0,6

1,9

 

Afghanistan

1

0

0,2

Island

3

0,1

0,4

 

Oceanien

1

0

0,5

Oceanien

9

0,3

0,3

 

Eritrea

0

0

0,1

Statslös

107

3,4

1,5

 

Statslös

1

0,1

0,2

Okänt

7

0,2

0,3

 

Okänt

0

0,0

0,2

Övriga

652

20,7

24,7

 

Övriga

104

10,6

15,8

Samtliga                                  

3 145

100

100

 

Samtliga                                  

984

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 
                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta