Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Energi // Elproduktion efter produktions…

Elproduktion efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2019-03-05
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

Elproduktion efter produktionssätt, MWh per kommun, 2017

 
             

Kommun/Region

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt              

 

Falkenberg

0

215 269

0

471 680

686 950

 

Halmstad

..

..

1 334

82 318

..

 

Hylte

74 666

..

0

..

..

 

Kungsbacka

0

1 565

0

..

..

 

Laholm

0

..

0

384 079

..

 

Varberg

..

2 557

27 591 174

..

..

 

Hallands län

722 388

716 389

27 592 508

1 290 021

30 321 306

 

Riket

14 674 133

..

..

15 479 412

152 504 171

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

 

             

Elproduktion efter produktionssätt, kWh per invånare, 2017

             

Kommun/Region

Folkmängd

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt              

Falkenberg

44 195

0

4 871

0

10 673

15 544

Halmstad

99 752

..

..

13

825

..

Hylte

10 990

6 794

..

0

..

..

Kungsbacka

81 986

0

19

0

..

..

Laholm

25 147

0

..

0

15 273

..

Varberg

62 755

..

41

439 665

..

..

Hallands län

324 825

2 224

2 205

84 946

3 971

93 347

Riket

10 120 242

1 450

..

..

1 530

15 069

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

.. = värdet kan inte visas av sekretesskäl. Om ".." förekommer en gång prickas även totalen.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta