Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Energi // Elproduktion efter produktions…

Elproduktion efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2018-02-28
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

Elproduktion efter produktionssätt, MWh per kommun, 2016

 
             

Kommun/Region

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt                

 

Falkenberg

0

186 807

0

399 078

585 885

 

Halmstad

..

73 110

1 539

71 623

..

 

Hylte

78 430

88 363

0

..

..

 

Kungsbacka

0

999

0

39 211

40 210

 

Laholm

0

238 312

0

329 305

567 617

 

Varberg

..

2 225

23 070 426

..

23 405 507

 

Hallands län

363 278

589 817

23 071 965

1 035 674

25 060 735

 

Riket

14 674 133

..

..

15 479 412

152 504 171

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

 

             

Elproduktion efter produktionssätt, kWh per invånare, 2016

             

Kommun/Region

Folkmängd

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt                

Falkenberg

43 867

0

4 258

0

9 097

13 356

Halmstad

98 538

..

742

16

727

..

Hylte

10 954

7 160

8 067

0

..

..

Kungsbacka

80 442

0

12

0

487

500

Laholm

24 664

0

9 662

0

13 352

23 014

Varberg

61 868

..

36

372 898

..

378 314

Hallands län

320 333

1 134

1 841

72 025

3 233

78 233

Riket

9 995 153

1 468

..

..

1 549

15 258

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

.. = värdet kan inte visas av sekretesskäl. Om ".." förekommer en gång prickas även totalen.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta