Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2020-03-31
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2019. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Falkenberg 20 637 5 677 78,5 82,6
Halmstad 48 557 9 678 93,9 87,4
Hylte 4 905 1 524 65,9 62,7
Kungsbacka 33 909 10 242 73,1 77,6
Laholm 11 719 3 547 75,7 71,3
Varberg 29 570 7 778 83,0 83,8
Hallands län 149 297 38 446 82,5 80,9
Riket 4 916 961 1 156 386 80,5 77,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta