Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2018. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Falkenberg 20 232 5 592 75,7 79,6
Halmstad 47 786 9 617 91,1 83,4
Hylte 4 890 1 537 58,8 55,4
Kungsbacka 33 370 10 006 66,7 69,6
Laholm 11 420 3 546 72,6 66,0
Varberg 29 237 7 682 79,9 79,7
Hallands län 146 935 37 980 78,7 75,7
Riket 4 851 605 1 141 478 77,1 72,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta