Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2018-04-03
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2017. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Falkenberg 19 909 5 508 65,9 61,4
Halmstad 46 694 9 480 80,9 73,0
Hylte 4 852 1 520 56,6 53,6
Kungsbacka 32 627 9 859 58,9 61,5
Laholm 11 291 3 471 66,1 54,9
Varberg 28 683 7 553 74,8 73,8
Hallands län 144 056 37 391 70,6 66,0
Riket 4 786 069 1 125 823 72,4 66,7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta