Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2016

         

Omsättning

Hallands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

790

2 692

21 641

78 856

250-999 Tkr

266

613

6 443

16 084

1-1,9 Mnkr

119

268

2 727

5 973

2-4,9 Mnkr

119

251

2 997

5 849

5-9,9 Mnkr

69

147

1 751

3 401

10-49 Mnkr

120

197

2 838

4 823

50-99 Mnkr

34

41

731

1 089

100 - Mnkr

30

44

1 169

1 498

Samtliga

1 547

4 253

40 297

117 573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2007-2016

                     

Hallands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-250 Tkr

691

819

848

742

702

683

758

770

769

790

250-999 Tkr

256

300

297

284

248

255

276

239

254

266

1-1,9 Mnkr

105

123

118

109

113

113

104

116

115

119

2-4,9 Mnkr

116

125

145

118

117

122

119

122

133

119

5-9,9 Mnkr

73

75

74

69

74

79

68

69

68

69

10-49 Mnkr

108

110

124

127

112

112

116

107

114

120

50-99 Mnkr

26

32

34

38

35

36

34

39

40

34

100 - Mnkr

34

30

23

24

28

26

25

28

27

30

Samtliga

1 409

1 614

1 663

1 511

1 429

1 426

1 500

1 490

1 520

1 547

Omsättning

Importföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-250 Tkr

1 441

1 807

1 796

1 726

1 797

1 860

2 235

2 400

2 517

2 692

250-999 Tkr

553

564

597

558

581

547

596

573

581

613

1-1,9 Mnkr

220

222

254

232

254

254

250

269

258

268

2-4,9 Mnkr

233

237

254

238

208

212

209

232

248

251

5-9,9 Mnkr

120

125

131

116

127

142

140

136

153

147

10-49 Mnkr

171

185

178

198

193

187

177

182

192

197

50-99 Mnkr

29

36

32

25

37

34

46

47

44

41

100 - Mnkr

36

39

36

50

40

40

37

40

44

44

Samtliga

2 803

3 215

3 278

3 143

3 237

3 276

3 690

3 879

4 037

4 253

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-250 Tkr

19972

21916

21786

19870

19208

19091

20978

21270

21239

21641

250-999 Tkr

6685

6893

7435

6360

6202

6330

6287

6283

6452

6443

1-1,9 Mnkr

2789

2996

3049

2782

2608

2562

2580

2648

2753

2727

2-4,9 Mnkr

3304

3213

3486

3053

2974

2964

2943

2931

2984

2997

5-9,9 Mnkr

1827

1730

1845

1813

1698

1718

1697

1706

1762

1751

10-49 Mnkr

2547

2637

2920

2851

2701

2681

2676

2676

2759

2838

50-99 Mnkr

660

644

773

778

700

683

658

713

730

731

100 - Mnkr

1027

1036

1297

1346

1122

1097

1087

1122

1161

1169

Samtliga

38811

41065

42591

38853

37213

37126

38906

39349

39840

40297

Omsättning

Importföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014   

2015

2016

-250 Tkr

43266

50248

49732

49042

51238

52337

64940

70297

73443

78856

250-999 Tkr

13859

14606

14970

13442

13643

13738

14592

15057

15454

16084

1-1,9 Mnkr

5680

5652

5871

5232

5303

5291

5430

5578

5705

5973

2-4,9 Mnkr

5367

4998

5576

5303

5260

5279

5295

5501

5830

5849

5-9,9 Mnkr

2844

2846

2925

2973

2971

2936

2923

3072

3225

3401

10-49 Mnkr

4181

4122

4260

4393

4318

4200

4257

4430

4704

4823

50-99 Mnkr

925

937

1013

1019

947

915

928

991

1090

1089

100 - Mnkr

1156

1170

1386

1503

1335

1282

1274

1348

1441

1498

Samtliga

77278

84579

85733

82907

85015

85978

99639

106274

110892

117573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta