Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

 

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2018

             

Hallands län

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män         

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

6 957

10 686

17 643

8,7

13,1

10,9

Gymnasium högst 2 år

15 199

19 763

34 962

19,0

24,3

21,7

Gymnasium 3 år

19 363

21 930

41 293

24,2

27,0

25,6

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

13 331

12 473

25 804

16,6

15,3

16,0

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

23 808

14 276

38 084

29,7

17,6

23,6

Forskarutbildning

504

705

1 209

0,6

0,9

0,7

Uppgift saknas

920

1 478

2 398

1,1

1,8

1,5

Samtliga (hela befolkningen)

80 082

81 311

161 393

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män         

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

247 163

345 384

609 983

9,6

13,0

12,0

Gymnasium högst 2 år

459 315

601 164

1 114 358

17,9

22,6

21,9

Gymnasium 3 år

551 469

641 435

1 123 794

21,5

24,2

22,1

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

407 234

404 587

783 289

15,9

15,2

15,4

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

819 411

553 727

1 290 526

32,0

20,9

25,4

Forskarutbildning

29 808

39 075

65 205

1,2

1,5

1,3

Uppgift saknas

47 601

70 266

100 356

1,9

2,6

2,0

Samtliga (hela befolkningen)

2 562 001

2 655 638

5 087 511

100

100

100

 

 

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2008-2018

                       

Hallands län

                     

Kvinnor