Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2018 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Berg

21,9

69,1

82,5

86,8

85,9

83,0

39,1

84,4

Bräcke

20,1

67,5

74,8

81,2

85,1

76,6

28,8

79,7

Härjedalen

22,7

76,3

82,5

87,0

86,2

80,7

33,0

83,9

Krokom

23,4

72,9

82,6

91,8

91,2

82,4

36,0

87,4

Ragunda

21,2

72,4

80,2

82,4

86,7

76,7

30,9

81,4

Strömsund

25,4

74,5

80,3

85,5

85,3

78,3

30,6

82,0

Åre

25,2

75,6

81,5

89,3

86,8

82,1

33,0

84,9

Östersund

22,9

70,4

79,3

87,9

88,5

80,0

26,6

83,8

Jämtlands län

23,1

71,7

80,1

87,9

87,8

80,1

30,3

83,9

Riket

22,6

64,0

77,7

84,3

86,0

76,9

23,1

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Berg

21,3

72,4

78,9

83,1

85,7

81,4

31,6

82,3

Bräcke

19,8

63,1

70,0

81,1

83,1

75,9

22,2

78,1

Härjedalen

25,6

77,7

80,7

87,2

85,9

81,3

27,4

83,7

Krokom

22,3

72,4

79,9

90,7

90,0

82,3

28,0

86,2

Ragunda

22,5

69,0

77,5

80,3

84,3

73,7

21,3

78,7

Strömsund

27,9

73,0

79,3

84,6

84,3

80,6

24,7

82,1

Åre

25,4

76,6

78,4

89,0

87,4

82,7

26,2

84,2

Östersund

25,3

68,8

77,9

86,8

87,2

79,8

21,9

82,8

Jämtlands län

24,6

70,7

78,2

86,8

86,8

80,1

24,2

82,9

Riket

24,9

62,8

75,6

82,8

85,1

75,5

18,2

79,8

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Berg

22,4

66,7

85,4

90,5

86,0

84,3

45,8

86,2

Bräcke

20,2

70,1

78,7

81,3

86,9

77,2

35,0

81,2

Härjedalen

20,4

75,2

83,8

86,9

86,5

80,2

38,0

84,0

Krokom

24,4

73,2

85,2

92,9

92,4

82,5

43,1

88,6

Ragunda

20,2

75,2

82,7

84,3

89,0

79,5

38,8

83,8

Strömsund

23,0

75,5

81,1

86,2

86,1

76,2

35,7

81,9

Åre

25,1

74,8

84,4

89,6

86,3

81,5

38,8

85,5

Östersund

20,7

71,9

80,6

89,1

89,7

80,1

31,8

84,8

Jämtlands län

21,8

72,6

81,9

88,8

88,8

80,2

36,2

84,8

Riket

20,5

65,1

79,6

85,7

86,8

78,2

28,1

82,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta