Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2020-01-15
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2019

Kommun/Region Antal Andel (%)
Berg 96 3,0
Bräcke 114 3,9
Härjedalen 143 3,0
Krokom 159 2,2
Ragunda 87 3,6
Strömsund 218 4,0
Åre 175 2,8
Östersund 969 3,1
Jämtlands län 1 961 3,1
Riket 187 000 3,7

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2019

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Jämtlands län

Riket

Jämtlands län

Riket

2008

2 240

150 284

3,6

3,4

2009

3 508

236 828

5,4

5,7

2010

3 403

231 288

5,2

4,9

2011

2 905

206 431

4,6

4,6

2012

2 638

212 898

4,2

4,6

2013

2 544

214 295

4,0

4,5

2014

2 305

202 463

3,7

4,3

2015

2 223

194 385

3,6

4,1

2016

2 066

189 718

3,9

4,0

2017

2 009

191 927

3,2

4,0

2018

1 841

185 710

2,9

3,8

2019

1 961

187 000

3,1

3,7

Källa: Arbetsförmedlingen

         

Utveckling av antalet öppet arbetslösa 2008-2019. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Jämtlands län

Riket

2008

100

100

2009

157

158

2010

152

154

2011

130

137

2012

118

142

2013

114

143

2014

103

135

2015

99

129

2016

92

126

2017

90

128

2018

82

124

2019

88

124

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta