Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Energi // Elproduktion efter produktions…

Elproduktion efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2019-03-05
Förklaring

Kommunal och regional energistatistik är en vidarebearbetning av annan statistik inom SCB och baseras i huvudsak på underlag från undersökningarna: Årlig el-, gas- och fjärrvärmestatistik, Industrins energianvändning och Oljeleveranser - kommunvis indelning. En statistisk beskrivning av energiförsörjningssystemet i form av energibalanser inriktar sig på att ge en heltäckande beskrivning av flödet av olika energibärare och totalt för all energi. Varje energiflöde skall registreras från det att energi tillförs systemet genom utvinning inom landet eller genom import till dess att det når den slutliga användaren antingen direkt eller efter omvandling till sekundära energibärare.
Här redovisade uppgifter bör dock användas med försiktighet då saknade eller felaktiga uppgifter från enskilda företag kan få stor betydelse för resultatens tillförlitlighet.

”..” Betyder att värde inte kan visas av sekretesskäl (från år 2005). Om ”..” förekommer en gång prickas även totalen. Om ”..” förekommer två eller fler gånger visas totalen. Prickade värden är då medräknade i totalen.
”0” Betyder 0 eller att värde inte kan förekomma.

Källa är Statistiska Centralbyråns kommunala energibalanser (www.scb.se). Statistiken har tagits fram av SCB på uppdrag av Naturvårdsverket , RUS (Länsstyrelsernas regionala uppföljningssystem), Boverket och Energimyndigheten.

Elproduktion efter produktionssätt, MWh per kommun, 2017

 
             

Kommun/Region

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt              

 

Berg

0

550 826

0

273 232

824 058

 

Bräcke

0

..

0

..

..

 

Härjedalen

0

1 627 191

0

304 331

1 931 522

 

Krokom

0

1 403 954

0

106 605

1 510 559

 

Ragunda

0

6 177 858

0

..

..

 

Strömsund

0

1 849 859

0

518 219

2 368 077

 

Åre

0

..

0

..

..

 

Östersund

194 168

69 502

0

0

263 670

 

Jämtlands län

194 168

12 870 816

0

1 674 718

14 739 702

 

Riket

15 070 623

..

..

17 608 725

160 404 363

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

 

             

Elproduktion efter produktionssätt, kWh per invånare, 2017

             

Kommun/Region

Folkmängd

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt              

Berg

7 122

0

77 341

0

38 365

115 706

Bräcke

6 501

0

..

0

..

..

Härjedalen

10 154

0

160 251

0

29 972

190 223

Krokom

14 925

0

94 067

0

7 143

101 210

Ragunda

5 444

0

1 134 801

0

..

..

Strömsund

11 791

0

156 887

0

43 950

200 838

Åre

11 268

0

..

0

..

..

Östersund

62 601

3 102

1 110

0

0

4 212

Jämtlands län

129 806

1 496

99 154

0

12 902

113 552

Riket

10 120 242

1 489

..

..

1 740

15 850

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

.. = värdet kan inte visas av sekretesskäl. Om ".." förekommer en gång prickas även totalen.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta