Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2018-11-02
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2017

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Nord

Riket            

Region Nord

Riket

Brott mot liv och hälsa

7 437

91 127

8,3

9,1

Brott mot frihet och frid

12 270

160 457

13,7

16,0

Ärekränkningsbrott

1 166

14 071

1,3

1,4

Sexualbrott

1 964

21 991

2,2

2,2

Brott mot familj

170

1 904

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

29 217

486 410

32,7

48,4

Bedrägeribrott

11 462

208 688

12,8

20,7

Förskingring o annan trolöshet

1 423

16 542

1,6

1,6

Brott mot borgenärer

539

14 269

0,6

1,4

Skadegörelsebrott

8 623

180 907

9,7

18,0

Brott mot allmänheten

1 286

18 838

1,4

1,9

Brott mot staten

2 588

33 872

2,9

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8 160

89 917

9,1

8,9

Brott mot narkotikastrafflagen

10 141

100 447

11,4

10,0

Övriga straffrättsliga brott

7 023

74 886

7,9

7,4

Summa brott

103 470

1 514 902

115,9

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2008-2017

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Nord (Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

 

8,0

8,7

8,3

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

 

11,5

12,2

13,7

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,2

1,1

1,3

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,7

1,9

2,2

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,1

0,2

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

 

32,7

31,3

32,7

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

 

14,1

13,4

12,8

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

 

1,3

1,6

1,6

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

 

0,8

0,7

0,6

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

 

9,0

9,1

9,7

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

 

1,2

1,3

1,4

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

 

2,8

2,7

2,9

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

 

8,1

8,2

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

 

10,4

10,6

11,4

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

 

7,1

8,2

7,9

Summa brott

 

 

 

 

 

 

 

110,2

111,2

115,9

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Jämtlands län

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

8,9

9,0

9,6

11,7

8,8

8,4

7,9

 

 

 

Brott mot frihet och frid

10,7

11,2

11,0

11,6

11,9

12,3

10,9

 

 

 

Ärekränkningsbrott

0,9

0,9

1,0

1,2

1,2

1,1

1,1

 

 

 

Sexualbrott

1,5

1,3

5,0

1,6

1,5

2,0

2,2

 

 

 

Brott mot familj

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

 

 

Stöld, rån, m.m.

48,2

42,0

45,4

41,2

35,5

33,6

34,2

 

 

 

Bedrägeribrott

5,3

7,9

8,5

7,1

8,2

9,0

13,9

 

 

 

Förskingring o annan trolöshet

0,9

0,9

1,1

1,2

1,2

1,1

1,3

 

 

 

Brott mot borgenärer

0,6

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

 

 

 

Skadegörelsebrott

12,6

11,3

10,1

11,0

8,5

8,0

7,4

 

 

 

Brott mot allmänheten

1,4

1,5

1,9

1,4

1,2

1,4

1,4

 

 

 

Brott mot staten

3,0

3,0

3,6

3,2

3,1

3,1

2,9

 

 

 

Brott mot trafikbrottslagen

9,6

8,9

8,5

8,8

8,1

7,1

8,0

 

 

 

Brott mot narkotikastrafflagen

5,8

5,9

8,9

10,3

9,0

10,4

8,7

 

 

 

Övriga straffrättsliga brott

9,9

8,7

9,5

9,6

6,5

7,8

5,5

 

 

 

Summa brott

119,3

112,7

124,3

120,0

104,8

105,5

105,4

 

 

 

Brottstyp                          

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

9,7

9,8

9,9

10,0

9,7

9,0

9,2

9,3

9,6

9,1

Brott mot frihet och frid

12,0

12,5

12,6

13,0

13,7

13,7

14,0

13,7

14,8

16,0

Ärekränkningsbrott

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

Sexualbrott

1,6

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

60,7

59,5

56,3

57,8

56,1

55,5

55,7

54,0

50,7

48,4

Bedrägeribrott

10,7

11,7

12,2

12,2

13,6

15,5

16,1

19,0

20,7

20,7

Förskingring o annan trolöshet

0,8

1,0

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

Brott mot borgenärer

1,0

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,3

1,4

Skadegörelsebrott

21,1

21,7

17,6

17,7

16,0

14,7

15,6

19,9

19,6

18,0

Brott mot allmänheten

2,1

2,1

2,1

2,0

1,8

2,0

1,9

2,0

1,8

1,9

Brott mot staten

3,3

3,4

3,5

3,8

4,0

3,8

3,6

3,4

3,3

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8,9

8,3

8,2

8,2

7,5

7,6

8,5

8,2

8,0

8,9

Brott mot narkotikastrafflagen

8,5

8,6

9,4

9,5

9,9

10,0

9,8

9,6

9,2

10,0

Övriga straffrättsliga brott

7,8

8,2

8,4

9,6

8,4

7,7

7,5

7,6

8,0

7,4

Summa brott

149,4

151,0

146,0

149,9

147,3

146,0

148,9

153,4

152,2

150,6

Källa: BRÅ Brottsförbyggande Rådet

 

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2008-2017

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Nord (Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

 

8,0

8,7

8,3

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

 

11,5

12,2

13,7

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,2

1,1

1,3

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,7

1,9

2,2

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,1

0,2

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

 

32,7

31,3

32,7

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

 

14,1

13,4

12,8

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

 

1,3

1,6

1,6

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

 

0,8

0,7

0,6

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

 

9,0

9,1

9,7

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

 

1,2

1,3

1,4

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

 

2,8

2,7

2,9

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

 

8,1

8,2

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

 

10,4

10,6

11,4

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

 

7,1

8,2

7,9

Summa brott

 

 

 

 

 

 

 

110,2

111,2

115,9

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Jämtlands län

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

8,9

9,0

9,6

11,7

8,8

8,4

7,9

 

 

 

Brott mot frihet och frid

10,7

11,2

11,0

11,6

11,9

12,3

10,9

 

 

 

Ärekränkningsbrott

0,9

0,9

1,0

1,2

1,2

1,1

1,1

 

 

 

Sexualbrott

1,5

1,3

5,0

1,6

1,5