Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2018-10-24
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2017 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Jämtlands län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

398

413

300

317

Tumörer

292

279

245

230

Andningsorganens sjukdomar

78

92

63

71

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

64

88

46

85

Yttre orsaker till sjukdom och död

83

58

62

37

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

52

38

29

28

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

31

45

44

63

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

32

42

24

32

Matsmältningsorganens sjukdomar

31

28

29

27

Sjukdomar i urin- och könsorgan

24

22

14

14

Vissa infektions och parasitsjukdomar

15

27

20

22

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

5

9

3

6

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

9

3

3

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

6

2

3

4

Hudens och underhudens sjukdomar

2

5

2

3

Vissa perinatala tillstånd

0

2

2

1

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

0

--

0

Samtliga dödsorsaker

1 121

1 152

890

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta