Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Hälsa och ohälsa // Sjuk- och aktivitetsersättning

Sjuk- och aktivitetsersättning

Senast uppdaterad 2019-01-11
Förklaring
Aktivitetsersättning beviljas personer i åldrarna 19-29 som har fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år. Sjukersättning beviljas till personer i åldrarna 30-64 som har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga, dvs. för alla överskådlig framtid. Bland personer som får sjukersättning finns dock fortfarande personer som får tidsbegränsad sjukersättning.

Antal personer 19-64 år med sjuk-/aktivitetsersättning efter försäkringskasseområde, december 2018

             

Allmän försäkringskassa

Kvinnor

Män

Totalt

Per 1000   kvinnor

Per 1000 män

Per 1000   totalt

Stockholms län

26 561

21 396

47 957

37,7

29,5

33,5

Uppsala län

5 300

3 807

9 107

48,1

33,9

40,9

Södermanlands län

5 201

3 780

8 981

66,0

46,2

55,9

Östergötlands län

8 735

5 784

14 519

68,0

42,0

54,6

Jönköpings län

6 801

4 894

11 695

69,4

46,5

57,6

Kronobergs län

3 528

2 569

6 097

65,5

44,2

54,5

Kalmar län

4 892

3 604

8 496

75,8

52,6

63,8

Gotlands län

1 170

862

2 032

72,5

52,5

62,4

Blekinge län

2 897

2 119

5 016

69,4

45,9

57,1

Skåne län

23 759

16 589

40 348

60,9

41,7

51,2

Hallands län

4 926

3 431

8 357

54,7

37,1

45,8

Västra Götalands län

29 796

21 780

51 576

60,8

42,6

51,5

Värmlands län

5 359

3 757

9 116

70,3

46,6

58,1

Örebro län

5 442

3 950

9 392

64,7

45,3

54,8

Västmanlands län

4 868

3 490

8 358

65,0

44,2

54,3

Dalarnas län

5 080

3 818

8 898

67,1

47,5

57,0

Gävleborgs län

5 391

3 911

9 302

70,1

48,3

58,9

Västernorrlands län

4 761

3 326

8 087

73,1

47,9

60,1

Jämtlands län

2 590

1 820

4 410

73,9

49,0

61,1

Västerbottens län

5 374

3 721

9 095

71,1

46,1

58,2

Norrbottens län

5 087

3 699

8 786

76,2

49,7

62,2

Riket

168 915

123 403

292 318

58,3

40,8

49,4

Källa: Försäkringskassan

 

Antal personer 19-64 år med sjuk-/aktivitetsersättning per 1000 av befolkningen efter försäkringskasseområde, december 2009-2018

                     

Allmän försäkringskassa

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stockholms län

80,0

68,3

59,5

54,8

51,7

49,8

47,5

44,5

41,2

37,7

Uppsala län

98,4

81,7

70,5

65,5

63,6

61,9

59,8

56,2

52,1

48,1

Södermanlands län

121,9

107,6

98,0

91,4

87,8

84,8

81,6

76,7

71,1

66,0

Östergötlands län

116,8

104,0

94,3

88,8

85,1

83,6

81,6

77,9

73,1

68,0

Jönköpings län

110,9

98,1

89,2

85,2

83,5

83,1

81,9

78,6

73,9

69,4

Kronobergs län

100,3

89,0

81,5

78,6

77,3

77,3

76,1

73,4

69,5

65,5

Kalmar län

119,8

107,5

98,6

93,1

89,9

88,4

86,0

83,3

79,3

75,8

Gotlands län

119,2

104,7

96,3

89,2

85,6

85,0

83,6

81,4

77,6

72,5

Blekinge län

126,5

107,6

96,0

89,7

86,1

83,4

81,7

78,5

73,9

69,4

Skåne län

101,5

91,2

83,0

78,1

76,1

74,4

72,7

69,8

65,5

60,9

Hallands län

99,7

85,9

77,6

73,7

71,4

70,1

67,1

63,4

59,5

54,7

Västra Götalands län

110,5

97,5

88,5

83,8

80,1

77,6

74,9

70,8

66,2

60,8

Värmlands län

120,3

104,9

94,6

88,6

83,7

82,7

81,5

78,7

74,7

70,3

Örebro län

122,4

103,9

91,6

86,3

85,4

82,4

78,3

74,3

69,5

64,7

Västmanlands län

125,9

107,4

95,2

89,6

84,3

80,7

78,4

75,7

70,5

65,0

Dalarnas län

121,1

103,1

91,9

87,7

85,5

84,1

81,0

76,4

71,6

67,1

Gävleborgs län

132,8

110,5

98,4

91,3

87,3

84,5

82,0

79,4

74,3

70,1

Västernorrlands län

120,7

110,5

100,0

93,6

90,3

88,8

86,5

82,9

77,9

73,1

Jämtlands län

135,6

115,2

100,9

96,5

93,5

92,1

89,9

86,3

79,8

73,9

Västerbottens län

135,8

118,5

105,1

97,6

93,3

89,9

86,7

83,0

77,0

71,1

Norrbottens län

137,6

123,0

110,5

102,5

97,1

94,0

90,2

85,7

80,6

76,2

Riket

108,0

94,3

84,4

79,0

75,7

73,5

71,0

67,4

63,0

58,3

Allmän försäkringskassa

Män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stockholms län

56,8

50,3

45,0

41,9

39,9

38,3

36,8

34,7

32,3

29,5

Uppsala län

62,0

53,6

47,7

45,2

43,9

42,5

41,5

39,6

36,8

33,9

Södermanlands län

73,1

67,4

62,1

59,5

57,3

55,2

54,3

51,7

49,1

46,2

Östergötlands län

65,5

60,4

55,8

52,7

50,6

50,2

49,7

47,9

45,3

42,0

Jönköpings län

68,9

62,5

57,6

55,8

55,8

55,3

54,4

52,6

49,6

46,5

Kronobergs län

62,2

57,2

52,8

51,0

50,3

50,4

49,7

48,4

46,8

44,2

Kalmar län

80,3

72,5

67,8

63,9

61,6

59,8

59,3

57,2

54,9

52,6

Gotlands län

80,6

72,2

65,5

63,5

62,5

61,2

59,8

59,2

56,4

52,5

Blekinge län

71,4

64,8

59,9

57,0

55,3

53,2

52,3

51,0

49,2

45,9

Skåne län

64,8

59,3

54,5

51,7

50,6

49,4

48,7

47,2

44,4

41,7

Hallands län

62,1

55,3

50,4

48,7

47,3

46,6

44,6

42,7

40,3

37,1

Västra Götalands län

71,3

64,7

59,7

57,0

54,7

53,1

51,6

49,0

46,1

42,6

Värmlands län

77,0

69,4

62,9

58,9

55,5

54,2

53,7

51,7

49,7

46,6

Örebro län

76,5

68,3

61,7

58,2

56,4

55,0

53,6

50,9

47,6

45,3

Västmanlands län

75,5

67,1

61,1

57,6

55,0

53,7

51,8

49,8

47,3

44,2

Dalarnas län

80,6

70,9

65,1

62,2

59,9

58,5

55,7

53,8

50,2

47,5

Gävleborgs län

86,3

74,9

68,2

63,7

60,4

58,8

56,4

53,7

50,9

48,3

Västernorrlands län

78,6

72,2

66,0

62,2

59,1

58,3

56,8

54,4

51,1

47,9

Jämtlands län

85,4

77,7

70,7

66,7

64,1

61,7

59,5

56,7

52,8

49,0

Västerbottens län

81,4

72,9

66,4

62,5

59,2

57,1

55,6

52,9

49,4

46,1

Norrbottens län

88,5

80,7

72,7

68,0

63,5

61,5

59,1

56,7

53,4

49,7

Riket

70,7

63,6

57,8

54,5

52,2

50,5

49,0

46,8

44,0

40,8

Källa: Försäkringskassan

 

 

Antal personer 19-64 år med sjuk-/aktivitetsersättning per 1000 av befolkningen efter försäkringskasseområde, december 2009-2018

                     

Allmän försäkringskassa

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stockholms län

80,0

68,3

59,5

54,8

51,7

49,8

47,5

44,5

41,2

37,7

Uppsala län

98,4

81,7

70,5

65,5

63,6

61,9

59,8

56,2

52,1

48,1

Södermanlands län

121,9

107,6

98,0

91,4

87,8

84,8

81,6

76,7

71,1

66,0

Östergötlands län

116,8

104,0

94,3

88,8

85,1

83,6

81,6

77,9

73,1

68,0

Jönköpings län

110,9

98,1

89,2

85,2

83,5

83,1

81,9

78,6

73,9

69,4

Kronobergs län

100,3

89,0

81,5

78,6

77,3

77,3

76,1

73,4

69,5

65,5

Kalmar län

119,8

107,5

98,6

93,1

89,9

88,4

86,0

83,3

79,3

75,8

Gotlands län

119,2

104,7

96,3

89,2

85,6

85,0

83,6

81,4

77,6

72,5

Blekinge län

126,5

107,6

96,0

89,7

86,1

83,4

81,7

78,5

73,9

69,4

Skåne län

101,5

91,2

83,0

78,1

76,1

74,4

72,7

69,8

65,5

60,9

Hallands län

99,7

85,9

77,6

73,7

71,4

70,1

67,1

63,4

59,5

54,7

Västra Götalands län

110,5

97,5

88,5

83,8

80,1

77,6

74,9

70,8

66,2

60,8

Värmlands län

120,3

104,9

94,6

88,6

83,7

82,7

81,5

78,7

74,7

70,3

Örebro län

122,4

103,9

91,6

86,3

85,4

82,4

78,3

74,3

69,5

64,7

Västmanlands län

125,9

107,4

95,2

89,6

84,3

80,7

78,4

75,7

70,5

65,0

Dalarnas län

121,1

103,1

91,9

87,7

85,5

84,1

81,0

76,4

71,6

67,1

Gävleborgs län

132,8

110,5

98,4

91,3

87,3

84,5

82,0

79,4

74,3

70,1

Västernorrlands län

120,7

110,5

100,0

93,6

90,3

88,8

86,5

82,9

77,9

73,1

Jämtlands län

135,6

115,2