Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2018-02-26
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2017. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Berg

510

471

16

127

614

20,7

Bräcke

433

490

18

141

649

21,7

Härjedalen

826

608

31

194

833

23,3

Krokom

1 143

1 256

25

298

1 579

18,9

Ragunda

380

379

14

95

488

19,5

Strömsund

733

800

24

267

1 091

24,5

Åre

958

973

19

193

1 185

16,3

Östersund

5 506

4 358

107

1 517

5 982

25,4

Jämtlands län

10 489

9 335

254

2 832

12 421

22,8

Riket

646 569

951 079

19 600

276 675

1 247 354

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

             
             
Skilsmässofrekvens 2008-2017. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berg 21,6 21,9 23,0 23,1 22,2 21,2 22,4 20,0 20,0 20,7
Bräcke 23,4 24,6 25,2 24,3 22,8 22,6 22,1 20,2 20,8 21,7
Härjedalen 23,1 23,1 23,6 23,9 24,1 24,1 23,5 24,0 24,0 23,3
Krokom 19,5 18,7 18,2 18,5 17,6 17,9 18,3 18,3 18,4 18,9
Ragunda 22,9 24,1 23,4 23,0 22,8 22,9 22,1 21,0 19,6 19,5
Strömsund 22,0 22,1 22,3 23,0 23,1 23,6 24,0 24,1 24,3 24,5
Åre 19,3 18,0 17,4 18,7 18,2 17,6 16,0 16,9 16,4 16,3
Östersund 26,6 26,8 26,9 26,5 26,0 26,1 26,5 26,6 26,0 25,4
Jämtlands län 23,8 23,8 23,8 23,9 23,3 23,4 23,5 23,4 23,0 22,8
Riket 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2
Utveckling av skilsmässofrekvensen 2008-2017. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berg 100 101 106 107 103 98 104 93 93 96
Bräcke 100 105 108 104 98 97 95 86 89 93
Härjedalen 100 100 102 103 104 104 102 104 104 101
Krokom 100 96 94 95 90 92 94 94 94 97
Ragunda 100 105 102 100 99 100 96 91 85 85
Strömsund 100 100 102 105 105 107 109 110 110 111
Åre 100 93 90 96 94 91 83 87 85 84
Östersund 100 101 101 100 98 98 100 100 98 95
Jämtlands län 100 100 100 100 98 98 99 98 97 96
Riket 100 100 100 100 100 101 101 101 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta