Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2019-02-25
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2018. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Berg

504

479

17

131

627

20,9

Bräcke

428

481

15

138

634

21,8

Härjedalen

836

598

32

190

820

23,2

Krokom

1 164

1 250

23

284

1 557

18,2

Ragunda

383

370

13

100

483

20,7

Strömsund

723

769

24

280

1 073

26,1

Åre

985

1 001

16

193

1 210

16,0

Östersund

5 576

4 423

109

1 508

6 040

25,0

Jämtlands län

10 599

9 371

249

2 824

12 444

22,7

Riket

660 871

959 756

19 611

279 020

1 258 387

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2009-2018. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 21,9 23,0 23,1 22,2 21,2 22,4 20,0 20,0 20,7 20,9
Bräcke 24,6 25,2 24,3 22,8 22,6 22,1 20,2 20,8 21,7 21,8
Härjedalen 23,1 23,6 23,9 24,1 24,1 23,5 24,0 24,0 23,3 23,2
Krokom 18,7 18,2 18,5 17,6 17,9 18,3 18,3 18,4 18,9 18,2
Ragunda 24,1 23,4 23,0 22,8 22,9 22,1 21,0 19,6 19,5 20,7
Strömsund 22,1 22,3 23,0 23,1 23,6 24,0 24,1 24,3 24,5 26,1
Åre 18,0 17,4 18,7 18,2 17,6 16,0 16,9 16,4 16,3 16,0
Östersund 26,8 26,9 26,5 26,0 26,1 26,5 26,6 26,0 25,4 25,0
Jämtlands län 23,8 23,8 23,9 23,3 23,4 23,5 23,4 23,0 22,8 22,7
Riket 22,2 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2
Skilsmässofrekvensens utveckling 2009-2018. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 105 106 101 97 102 91 91 94 95
Bräcke 100 102 99 93 92 90 82 85 88 89
Härjedalen 100 102 104 105 104 102 104 104 101 100
Krokom 100 97 99 94 96 98 98 98 101 97
Ragunda 100 97 95 94 95 92 87 81 81 86
Strömsund 100 101 104 105 107 109 109 110 111 118
Åre 100 96 103 101 97 89 94 91 90 88
Östersund 100 100 99 97 97 99 99 97 95 93
Jämtlands län 100 100 100 98 98 99 98 97 96 95
Riket 100 100 100 100 101 101 101 101 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta