Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2018-04-03
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2017. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Berg 3 577 1 768 42,0 37,7
Bräcke 3 468 1 288 79,4 80,9
Härjedalen 6 040 2 267 48,5 43,2
Krokom 6 678 3 016 64,6 61,1
Ragunda 2 912 1 126 46,4 39,7
Strömsund 6 387 2 504 44,2 33,1
Åre 6 182 2 501 48,2 42,1
Östersund 33 633 8 774 68,6 70,4
Jämtlands län 68 877 23 244 60,6 56,1
Riket 4 786 069 1 125 823 72,4 66,7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta