Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2020-03-31
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2019. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Berg 3 709 1 777 44,3 39,8
Bräcke 3 545 1 285 84,4 89,7
Härjedalen 6 237 2 320 58,9 58,3
Krokom 6 761 3 096 72,7 69,2
Ragunda 2 887 1 122 64,1 62,9
Strömsund 6 423 2 533 49,4 39,2
Åre 6 563 2 591 60,2 55,0
Östersund 34 517 8 921 76,1 76,4
Jämtlands län 70 642 23 645 68,6 64,7
Riket 4 916 961 1 156 386 80,5 77,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta