Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2018. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Berg 3 630 1 785 41,7 37,2
Bräcke 3 527 1 275 79,9 81,3
Härjedalen 6 138 2 298 52,1 47,7
Krokom 6 701 3 023 69,8 65,5
Ragunda 2 878 1 129 57,3 55,5
Strömsund 6 437 2 517 43,4 29,2
Åre 6 327 2 556 55,2 50,6
Östersund 34 158 8 791 70,4 71,5
Jämtlands län 69 796 23 374 63,3 58,7
Riket 4 851 605 1 141 478 77,1 72,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta