Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2019-05-22
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2018

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Berg 7
Bräcke 7
Härjedalen 5
Krokom 8
Ragunda 4
Strömsund 6
Åre 6
Östersund 6
Jämtlands län 6
Riket 6
Utlåning i de kommunala biblioteken 2006-2018. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 9 9 8 9 7 8 8 9 9 13 9 8 7
Bräcke 10 9 8 8 7 8 8 9 8 8 7 7 7
Härjedalen 10 9 10 10 18 8 8 8 5 7 6 6 5
Krokom 8 8 8 7 8 8 8 9 8 9 8 8 8
Ragunda 7 6 6 5 5 5 5 5 9 5 4 4 4
Strömsund 7 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6
Åre 8 8 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6
Östersund 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 7 7 6
Jämtlands län 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 6
Riket 8 8 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6 6
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2006-2018. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 100 98 99 81 94 97 109 102 147 99 97 76
Bräcke 100 93 84 79 78 88 87 89 80 79 76 72 71
Härjedalen 100 95 104 107 187 88 88 86 51 76 66 60 57
Krokom 100 104 104 90 104 101 110 114 107 119 103 99 108
Ragunda 100 85 92 78 79 83 83 83 137 74 67 62 61
Strömsund 100 93 75 90 91 91 90 83 80 96 97 95 95
Åre 100 101 105 101 102 104 86 82 86 77 69 69 69
Östersund 100 101 100 102 83 100 102 100 94 92 85 84 81
Jämtlands län 100 99 99 98 98 97 98 97 91 95 85 83 80
Riket 100 97 99 99 95 95 92 90 .. 104 79 74 72

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta