Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2018-05-23
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2017

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Berg 8
Bräcke 7
Härjedalen 6
Krokom 8
Ragunda 4
Strömsund 6
Åre 6
Östersund 7
Jämtlands län 7
Riket 6
Utlåning i de kommunala biblioteken 2005-2017. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berg 9 9 9 8 9 7 8 8 9 9 13 9 8
Bräcke 10 10 9 8 8 7 8 8 9 8 8 7 7
Härjedalen 9 10 9 10 10 18 8 8 8 5 7 6 6
Krokom 8 8 8 8 7 8 8 8 9 8 9 8 8
Ragunda 5 7 6 6 5 5 5 5 5 9 5 4 4
Strömsund 7 7 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6
Åre 9 8 8 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6
Östersund 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 7 7
Jämtlands län 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7
Riket 8 8 8 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2005-2017. Index år 2005=100

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berg 100 98 98 95 97 80 92 95 107 100 144 97 95
Bräcke 100 96 89 81 76 75 85 84 85 76 76 72 69
Härjedalen 100 104 99 109 112 195 92 92 89 53 79 69 63
Krokom 100 96 100 100 86 100 97 106 110 103 114 99 96
Ragunda 100 125 106 115 98 99 104 104 104 171 93 84 77
Strömsund 100 97 90 72 87 88 88 87 80 77 93 94 92
Åre 100 94 95 99 95 96 98 81 77 81 72 65 65
Östersund 100 99 100 99 101 82 99 101 99 93 91 84 83
Jämtlands län 100 99 98 98 97 96 96 97 96 90 94 84 81
Riket 100 97 95 96 96 93 92 89 88 .. 101 77 72

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta