Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kalium

Senast uppdaterad 2019-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2017/2018, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kalium (K) per hektar
Stockholms län 11
Uppsala län 18
Södermanlands län 8
Östergötlands län 9
Jönköpings län 5
Kronobergs län 7
Kalmar län 6
Gotlands län 14
Blekinge län 15
Skåne län 23
Hallands län 14
Västra Götalands län 12
Värmlands län 7
Örebro län 15
Västmanlands län 8
Dalarnas län 9
Gävleborgs län 4
Västernorrlands län 3
Jämtlands län 3
Västerbottens län 3
Norrbottens län 5
Riket 12
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2017/2018, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

År Jämtlands län Riket
1996/1997 15 23
1997/1998 12 23
1998/1999 11 21
1999/2000 7 19
2000/2001 6 16
2001/2002 8 16
2002/2003 5 18
2003/2004 5 18
2004/2005 4 17
2005/2006 4 17
2006/2007 4 18
2007/2008 4 15
2008/2009 5 16
2009/2010 4 16
2010/2011 3 16
2011/2012 3 16
2012/2013 3 16
2013/2014 3 14
2014/2015 3 13
2015/2016 3 13
2016/2017 3 11
2017/2018 3 12
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/96-2017/2018, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/1997=100

År Jämtlands län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 80 100
1998/1999 73 91
1999/2000 47 83
2000/2001 40 70
2001/2002 53 70
2002/2003 33 78
2003/2004 33 78
2004/2005 27 74
2005/2006 27 74
2006/2007 27 78
2007/2008 27 65
2008/2009 33 70
2009/2010 27 70
2010/2011 20 70
2011/2012 20 70
2012/2013 20 70
2013/2014 20 61
2014/2015 20 57
2015/2016 20 57
2016/2017 20 48
2017/2018 20 52

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta