Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2018-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2016/17, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 71
Uppsala län 96
Södermanlands län 91
Östergötlands län 107
Jönköpings län 41
Kronobergs län 54
Kalmar län 95
Gotlands län 84
Blekinge län 101
Skåne län 132
Hallands län 94
Västra Götalands län 78
Värmlands län 24
Örebro län 75
Västmanlands län 61
Dalarnas län 38
Gävleborgs län 25
Västernorrlands län 22
Jämtlands län 20
Västerbottens län 28
Norrbottens län 26
Riket 83
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2016/2017, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Jämtlands län Riket
1996/1997 13 81
1997/1998 16 81
1998/1999 16 73
1999/2000 18 80
2000/2001 14 84
2001/2002 14 79
2002/2003 15 77
2003/2004 14 75
2004/2005 15 68
2005/2006 13 69
2006/2007 13 71
2007/2008 17 75
2008/2009 13 57
2009/2010 19 69
2010/2011 18 69
2011/2012 11 60
2012/2013 18 66
2013/2014 14 74
2014/2015 29 79
2015/2016 20 78
2016/2017 20 83
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2016/2017, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/1997=100

År Jämtlands län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 123 100
1998/1999 123 90
1999/2000 138 99
2000/2001 108 104
2001/2002 108 98
2002/2003 115 95
2003/2004 108 93
2004/2005 115 84
2005/2006 100 85
2006/2007 100 88
2007/2008 131 93
2008/2009 100 70
2009/2010 146 85
2010/2011 138 85
2011/2012 85 74
2012/2013 138 81
2013/2014 108 91
2014/2015 223 98
2015/2016 154 96
2016/2017 154 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta