Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2017-12-14
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2017 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Jämtlands län

Riket            

Jämtlands län

Riket

Areella

9 934

248 228

39,1

19,3

Tillverkning, gruvor, energi

1 282

60 964

5,0

4,7

Byggindustri

2 052

106 321

8,1

8,3

Handel

1 906

143 506

7,5

11,2

Hotell och restaurang

758

34 595

3,0

2,7

Transport och kommunikation

540

31 782

2,1

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

4 537

351 224

17,8

27,4

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

1 613

101 698

6,3

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

2 810

205 864

11,0

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

25 432

1 284 182

100

100

Näringsgren okänd

98

7 926

 

 

Totalt

25 530

1 292 108

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta