Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2016

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Berg 260 59
Bräcke 229 52
Härjedalen 394 89
Krokom 222 50
Ragunda 442 100
Strömsund 307 69
Åre 370 84
Östersund 399 90
Jämtlands län 353 80
Riket 442 100
BRP per invånare 2005-2016. Tusental kronor

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Berg 205 233 210 260 234 243 242 248 256 266 266 260
Bräcke 154 164 174 184 170 191 180 177 201 223 231 229
Härjedalen 305 313 314 386 340 388 373 355 356 383 379 394
Krokom 186 195 189 209 200 216 213 209 212 215 211 222
Ragunda 491 531 429 574 558 710 625 530 523 483 418 442
Strömsund 232 250 252 303 251 295 299 289 298 285 294 307
Åre 304 308 287 326 312 342 332 330 331 331 343 370
Östersund 284 296 305 319 311 382 340 352 351 367 378 399
Jämtlands län 274 289 281 313 298 350 325 320 323 332 336 353
Riket 322 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 442

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Berg

64

68

58

71

66

65

62

64

65

66

62

59

Bräcke

48

48

48

50

48

51

46

46

51

55

54

52

Härjedalen

95

92

87

105

96

103

96

91

91

94

88

89

Krokom

58

57

52

57

56

57

55

54

54

53

49

50

Ragunda

152

155

119

156

158

189

161

137

133

119

97

100

Strömsund

72

73

70

82

71

78

77

74

76

70

69

69

Åre

94

90

80

89

88

91

86

85

84

82

80

84

Östersund

88

87

84

87

88

102

88

91

89

90

88

90

Jämtlands län

85

85

78

85

84

93

84

82

82

82

78

80

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2005=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Berg

100

114

102

127

114

118

118

121

125

130

130

127

Bräcke

100

106

113

119

110

124

117

115

131

145

150

149

Härjedalen

100

103

103

127

111

127

122

116

117

126

124

129

Krokom

100

105

102

112

107

116

115

112

114

116

113

119

Ragunda

100

108

87

117

114

145

127

108

107

98

85

90

Strömsund

100

108

109

131

108

127

129

125

128

123

127

132

Åre

100

101

94

107

103

112

109

109

109

109

113

122

Östersund

100

104

107

112

110

135

120

124

124

129

133

140

Jämtlands län

100

105

103

114

109

128

119

117

118

121

123

129

Riket

100

106

112

114

110

117

120

120

122

126

133

137

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta