Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2016. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Jämtlands län 871 808 467 764
Riket 934 887 548 896

BRP per sysselsatt 2001-2016. Tusental kronor, löpande priser

 
           

Jämtlands län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

875

514

286

563

 

2002

773

538

303

553

 

2003

790

558

319

572

 

2004

759

548

337

571

 

2005

824

582

334

605

 

2006

843

601

355

632

 

2007

779

580

363

609

 

2008

927

601

401

679

 

2009

915

611

406

676

 

2010

1 095

774

405

799

 

2011

957

626

427

708

 

2012

874

671

434

698

 

2013

894

688

432

709

 

2014

891

734

450

734

 

2015

853

740

441

720

 

2016

871

808

467

764

 
           

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

607

556

338

565

 

2002

630

577

350

586

 

2003

666

604

368

614

 

2004

730

634

378

647

 

2005

741

658

391

669

 

2006

803

683

402

702

 

2007

837

700

422

730

 

2008

816

715

448

743

 

2009

771

716

462

739

 

2010

889

733

474

783

 

2011

877

756

488

797

 

2012

844

768

502

797

 

2013

843

786

511

808

 

2014

867

815

523

832

 

2015

897

875

534

874

 

2016

934

887

548

896

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Jämtlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

88

105

106

98

2003

90

109

111

101

2004

87

107

118

101

2005

94

113

117

107

2006

96

117

124

112

2007

89

113

127

108

2008

106

117

140

120

2009

105

119

142

120

2010

125

151

142

142

2011

109

122

149

126

2012

100

131

152

124

2013

102

134

151

126

2014

102

143

157

130

2015

97

144

154

128

2016

100

157

163

136

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

138

126

125

129

2008

134

129

133

131

2009

127

129

137

131

2010

146

132

140

139

2011

144

136

144

141

2012

139

138

149

141

2013

139

141

151

143

2014

143

146

155

147

2015

148

157

158

155

2016

154

160

162

158

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta