Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // Kommunala investeringar

Kommunala investeringar

Senast uppdaterad 2019-09-17
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.

Kommunala investeringar 2018. Tusental kronor

Jämtlands län

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

737 910

80,9

Landstingskommun

174 184

19,1

Totalt

912 094

100

     

Riket

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

72 702 340

72,0

Landstingskommun

28 301 193

28,0

Totalt

101 003 533

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Kommunala investeringar 2000-2018. Tusental kronor

 
               

Jämtlands län

 

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt          

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

 

2000

238 992

120 600

359 592

66,5

33,5

100

 

2001

220 364

103 400

323 764

68,1

31,9

100

 

2002

284 597

162 800

447 397

63,6

36,4

100

 

2003

234 091

205 400

439 491

53,3

46,7

100

 

2004

200 724

258 900

459 624

43,7

56,3

100

 

2005

239 268

290 000

529 268

45,2

54,8

100

 

2006

437 975

300 604

738 579

59,3

40,7

100

 

2007

440 739

355 454

796 193

55,4

44,6

100

 

2008

672 589

415 459

1 088 048

61,8

38,2

100

 

2009

421 829

298 000

719 829

58,6

41,4

100

 

2010

438 466

293 000

731 466

59,9

40,1

100

 

2011

630 788

146 000

776 788

81,2

18,8

100

 

2012

689 566

88 532

778 098

88,6

11,4

100

 

2013

634 451

96 668

731 119

86,8

13,2

100

 

2014

568 803

154 946

723 749

78,6

21,4

100

 

2015

531 879

157 000

688 879

77,2

22,8

100

 

2016

701 825

109 000

810 825

86,6

13,4

100

 

2017

691 151

96 347

787 498

87,8

12,2

100

 

2018

737 910

174 184

912 094

80,9

19,1

100

 

Riket

 

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt      

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

 

2000

21 618 132

5 864 420

27 482 552

78,7

21,3

100

 

2001

23 287 391

6 500 921

29 788 312

78,2

21,8

100

 

2002

25 087 103

7 111 308

32 198 411

77,9

22,1

100

 

2003

24 138 900

7 042 363

31 181 263

77,4

22,6

100

 

2004

24 540 390

6 693 190

31 233 580

78,6

21,4

100

 

2005

26 613 525

8 647 045

35 260 570

75,5

24,5

100

 

2006

30 197 530

10 994 422

41 191 952

73,3

26,7

100

 

2007

33 387 678

13 995 422

47 383 100

70,5

29,5

100

 

2008

36 876 818

9 199 343

46 076 161

80,0

20,0

100

 

2009

36 782 819

14 571 303

51 354 122

71,6

28,4

100

 

2010

35 950 545

18 945 399

54 895 944

65,5

34,5

100

 

2011

39 323 429

16 824 431

56 147 860

70,0

30,0

100

 

2012

43 210 818

16 051 634

59 262 452

72,9

27,1

100

 

2013

43 875 357

16 394 580

60 269 937

72,8

27,2

100

 

2014

48 307 623

19 522 915

67 830 538

71,2

28,8

100

 

2015

48 605 025

20 807 000

69 412 025

70,0

30,0

100

 

2016

52 926 945

22 758 000

75 684 945

69,9

30,1

100

 

2017

62 235 130

24 597 866

86 832 996

71,7

28,3

100

 

2018

72 702 340

28 301 193

101 003 533

72,0

28,0

100

 

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

 
               

Utveckling av kommunala investeringar 2000-2018. Index år 2000=100

       

Jämtlands län

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

92

86

90

2002

119

135

124

2003

98

170

122

2004

84

215

128

2005

100

240

147

2006

183

249

205

2007

184

295

221

2008

281

344

303

2009

177

247

200

2010

183

243

203

2011

264

121

216

2012

289

73

216

2013

265

80

203

2014

238

128

201

2015

223

130

192

2016

294

90

225

2017

289

80

219

2018

309

144

254

Riket

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

108

111

108

2002

116

121

117

2003

112

120

113

2004

114

114

114

2005

123

147

128

2006

140

187

150

2007

154

239

172

2008

171

157

168

2009

170

248

187

2010

166

323

200

2011

182

287

204

2012

200

274

216

2013

203

280

219

2014

223

333

247

2015

225

355

253

2016

245

388

275

2017

288

419

316

2018

336

483

368

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta