Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // Kommunalskatt

Kommunalskatt

Senast uppdaterad 2017-12-19
Förklaring
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på uppgifter från Skatteverket. Fr.o.m. år 2000 ingår inte kyrkoskatt i kommunalskatten.
PDF
Diagram nuläge
Kommunal skatt 2018, kronor

Kommun/Region Primär- kommunal skatt Landstings-kommunal skatt Total kom- munal skatt
Berg 22,52 11,20 33,72
Bräcke 23,39 11,20 34,59
Härjedalen 22,47 11,20 33,67
Krokom 22,17 11,20 33,37
Ragunda 23,22 11,20 34,42
Strömsund 23,22 11,20 34,42
Åre 22,22 11,20 33,42
Östersund 22,02 11,20 33,22
Jämtlands län 22,32 11,20 33,52
Riket 20,74 11,39 32,12

Primärkommunal skattesats 2007-2018

                         

 

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

Berg

22,87

22,87

22,87

22,87

22,87

22,87

22,87

22,87

22,52

22,52

22,52

22,52

 

Bräcke

22,57

23,32

23,32

23,32

23,32

23,32

23,32

23,74

23,39

23,39

23,39

23,39

 

Härjedalen

22,82

22,82

22,82

22,82

22,82

22,82

22,82

22,82

22,47

22,47

22,47

22,47

 

Krokom

22,52

22,52

22,52

22,52

22,52

22,52

22,52

22,52

22,17

22,17

22,17

22,17

 

Ragunda

23,57

23,57

23,57

23,57

23,57

23,57

23,57

23,57

23,22

23,22

23,22

23,22

 

Strömsund

23,07

23,07

23,07

23,07

23,07

23,07

23,07

23,07

22,72

22,72

23,22

23,22

 

Åre

22,57

22,57

22,57

22,57

22,57

22,57

22,57

22,57

22,22

22,22

22,22

22,22

 

Östersund

22,37

22,37

22,37

22,37

22,37

22,37

22,37

22,37

22,02

22,02

22,02

22,02

 

Jämtlands län

22,59

22,63

22,63

22,63

22,63

22,62

22,62

22,64

22,29

22,29

22,33

22,32

 

Riket

20,78

20,71

20,72

20,74

20,73

20,59

20,61

20,65

20,70

20,75

20,75

20,74

 

                         

 

Landstingskommunal skattesats 2007-2018

                         

 

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

Jämtlands län

10,15

10,15

10,60

10,60

10,60

10,60

10,85

10,85

11,20

11,20

11,20

11,20

 

Riket

10,78

10,73

10,80

10,82

10,82

11,01

11,11

11,20

11,29

11,35

11,36

11,39

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av primärkommunal skattesats 2007-2018. Index år 2007=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

98

Bräcke

100

103

103

103

103

103

103

105

104

104

104

104

Härjedalen

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

98

Krokom

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

98

Ragunda

100

100

100

100

100

100

100

100

99

99

99

99

Strömsund

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

101

101

Åre

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

98

Östersund

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

98

Jämtlands län

100

100

100

100

100

100

100

100

99

99

99

99

Riket

100

100

100

100

100

99

99

99

100

100

100

100

                         

Utveckling av landstingskommunal skattesats 2007-2018. Index år 2007=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jämtlands län

100

100

104

104

104

104

107

107

110

110

110

110

Riket

100

100

100

100

100

102

103

104

105

105

105

106

Källa: Statistiska centralbyrån

                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta