Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Berg 179 077
Bräcke 143 382
Härjedalen 169 277
Krokom -
Ragunda 156 692
Strömsund 160 330
Åre 172 861
Östersund 148 691
Jämtlands län 161 473
Riket 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 106 610 106 425 120 314 126 356 138 884 151 615 160 974 173 039 179 030 194 470 179 077
Bräcke 111 251 114 757 115 315 - 125 064 120 029 133 865 134 113 142 459 146 431 143 382
Härjedalen 116 901 125 652 133 381 128 174 139 856 142 648 143 406 143 798 148 635 152 999 169 277
Krokom 116 090 118 965 128 401 134 450 132 447 135 094 134 857 142 947 149 857 146 805 -
Ragunda 114 212 129 438 129 025 130 386 122 971 121 106 119 058 130 090 129 170 144 289 156 692
Strömsund 120 494 129 353 128 756 147 739 150 816 125 865 138 287 148 841 163 260 156 723 160 330
Åre 128 349 133 966 134 878 131 049 131 326 135 107 140 845 144 084 155 104 167 490 172 861
Östersund 118 311 120 125 129 450 136 022 135 180 137 547 140 090 146 256 151 430 155 197 148 691
Jämtlands län 116 527 122 335 127 440 133 454 134 568 133 626 138 923 145 396 152 368 158 050 161 473
Riket 110 653 112 124 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 100 113 119 130 142 151 162 168 182 168
Bräcke 100 103 104 - 112 108 120 121 128 132 129
Härjedalen 100 107 114 110 120 122 123 123 127 131 145
Krokom 100 102 111 116 114 116 116 123 129 126 -
Ragunda 100 113 113 114 108 106 104 114 113 126 137
Strömsund 100 107 107 123 125 104 115 124 135 130 133
Åre 100 104 105 102 102 105 110 112 121 130 135
Östersund 100 102 109 115 114 116 118 124 128 131 126
Jämtlands län 100 105 109 115 115 115 119 125 131 136 139
Riket 100 101 104 108 111 114 118 124 129 133 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta