Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2018. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Berg 164 409
Bräcke 165 019
Härjedalen 139 285
Krokom -
Ragunda 117 657
Strömsund 148 077
Åre 137 716
Östersund 114 319
Jämtlands län 140 926
Riket 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Kronor per elev

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 115 183 115 294 117 853 120 291 119 951 125 458 129 871 123 350 136 673 152 688 164 409
Bräcke 109 034 115 207 129 335 141 704 - 139 553 136 431 143 142 141 359 147 890 165 019
Härjedalen 93 915 93 421 98 111 107 020 120 022 117 609 121 517 119 010 121 395 129 692 139 285
Krokom 103 330 106 206 101 581 104 393 110 189 108 774 109 532 110 819 118 028 120 749 -
Ragunda 104 188 108 698 111 899 117 624 117 003 119 679 115 989 109 343 115 711 114 302 117 657
Strömsund 115 925 123 996 126 186 124 266 127 445 126 181 129 039 131 657 137 644 137 304 148 077
Åre 90 336 91 813 93 204 99 399 102 099 98 446 103 652 104 944 133 079 131 724 137 716
Östersund 85 254 87 170 87 493 86 878 89 110 93 519 97 651 95 449 97 522 104 013 114 319
Jämtlands län 102 146 105 226 108 208 112 697 112 260 116 152 117 960 117 214 125 177 129 795 140 926
Riket 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 100 102 104 104 109 113 107 119 133 143
Bräcke 100 106 119 130 - 128 125 131 130 136 151
Härjedalen 100 99 104 114 128 125 129 127 129 138 148
Krokom 100 103 98 101 107 105 106 107 114 117 -
Ragunda 100 104 107 113 112 115 111 105 111 110 113
Strömsund 100 107 109 107 110 109 111 114 119 118 128
Åre 100 102 103 110 113 109 115 116 147 146 152
Östersund 100 102 103 102 105 110 115 112 114 122 134
Jämtlands län 100 103 106 110 110 114 115 115 123 127 138
Riket 100 103 107 110 113 115 118 120 130 135 140

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta