Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2019-05-10
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2019 och folkmängd 31 mars 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 084

-13

25

22

3

61

80

-19

-22

-8

11

Bräcke

6 374

-2

17

18

-1

91

98

-7

-8

-17

18

Härjedalen

10 152

5

21

48

-27

119

91

28

-1

10

19

Krokom

14 869

11

38

32

6

160

156

4

-24

16

12

Ragunda

5 335

-8

18

23

-5

63

66

-3

-10

-1

8

Strömsund

11 699

-4

26

44

-18

110

99

11

-19

21

9

Åre

11 587

58

31

28

3

188

142

46

-15

41

20

Östersund

63 417

190

179

159

20

744

593

151

99

-38

90

Jämtlands län

130 517

237

355

374

-19

1 038

827

211

.

24

187

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2018 och folkmängd 31 december 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 097

-14

17

20

-3

100

111

-11

-8

0

-3

Bräcke

6 376

-31

18

28

-10

108

136

-28

-34

-26

32

Härjedalen

10 147

16

14

36

-22

140

102

38

-1

15

24

Krokom

14 858

-54

30

34

-4

227

277

-50

-41

-36

27

Ragunda

5 343

-21

12

21

-9

60

73

-13

-7

-9

3

Strömsund

11 703

0

32

40

-8

133

124

9

-19

-7

35

Åre

11 529

95

25

18

7

294

205

89

-4

75

18

Östersund

63 227

193

167

144

23

786

622

164

114

-28

78

Jämtlands län

130 280

184

315

341

-26

1 138

940

198

.

-16

214

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2018 och folkmängd 30 september 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 111

1

17

21

-4

128

124

4

6

-7

5

Bräcke

6 407

-71

12

27

-15

109

171

-62

-10

-66

14

Härjedalen

10 131

-23

18

34

-16

194

205

-11

-11

-26

26

Krokom

14 912

9

42

26

16

270

283

-13

5

-37

19

Ragunda

5 364

-18

13

16

-3

85

102

-17

-3

-34

20

Strömsund

11 703

-74

36

49

-13

132

193

-61

-42

-33

14

Åre

11 434

135

44

24

20

350

244

106

-25

100

31

Östersund

63 034

184

185

168

17

1 217

1 052

165

80

28

57

Jämtlands län

130 096

143

367

365

2

1 631

1 520

111

.

-75

186

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2018 och folkmängd 30 juni 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 110

-1

14

23

-9

103

97

6

3

-14

17

Bräcke

6 478

0

16

13

3

111

112

-1

-17

4

12

Härjedalen

10 154

5

28

31

-3

134

125

9

4

-15

20

Krokom

14 903

1

42

28

14

213

224

-11

-25

-3

17

Ragunda

5 382

-32

13

15

-2

65

95

-30

-3

-43

16

Strömsund

11 777

1

29

30

-1

127

126

1

14

-19

6

Åre

11 299

1

41

20

21

219

238

-19

-17

-31

29

Östersund

62 850

105

195

135

60

767

729

38

41

-60

57

Jämtlands län

129 953

80

378

295

83

1 117

1 124

-7

.

-181

174

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2018 och folkmängd 31 mars 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 111

-11

31

23

8

79

101

-22

-20

-16

14

Bräcke

6 478

-23

18

34

-16

87

100

-13

-23

-21

31

Härjedalen

10 149

-5

16

40

-24

136

115

21

0

6

15

Krokom

14 902

-23

34

35

-1

217

236

-19

-33

-24

38

Ragunda

5 414

-30

13

23

-10

48

68

-20

-7

-22

9

Strömsund

11 776

-15

29

61

-32

124

107

17

-10

1

26

Åre

11 298

30

27

32

-5

210

172

38

-5

-14

57

Östersund

62 745

144

171

181

-10

834

685

149

98

6

45

Jämtlands län

129 873

67

339

429

-90

1 146

995

151

.

-84

235

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2019 och folkmängd 31 mars 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 084

-13

25

22

3

61

80

-19

-22

-8

11

Bräcke

6 374

-2

17

18

-1

91

98

-7

-8

-17

18

Härjedalen

10 152

5

21

48

-27

119

91

28

-1

10

19

Krokom

14 869

11

38

32

6

160

156

4

-24

16

12

Ragunda

5 335

-8

18

23

-5

63

66

-3

-10

-1

8

Strömsund

11 699

-4

26

44

-18

110

99

11

-19

21

9

Åre

11 587

58

31

28

3

188

142

46

-15

41

20

Östersund

63 417

190

179

159

20

744

593

151

99

-38

90

Jämtlands län

130 517

237

355

374

-19

1 038

827

211

.

24

187

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2018 och folkmängd 31 december 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 097

-14

17

20

-3

100

111

-11

-8

0

-3

Bräcke

6 376

-31

18

28

-10

108

136

-28

-34

-26

32

Härjedalen

10 147

16

14

36

-22

140

102

38

-1

15

24

Krokom

14 858

-54

30

34

-4

227

277

-50

-41