Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2018-11-12
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2018 och folkmängd 30 september 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 111

1

17

21

-4

128

124

4

6

-7

5

Bräcke

6 407

-71

12

27

-15

109

171

-62

-10

-66

14

Härjedalen

10 131

-23

18

34

-16

194

205

-11

-11

-26

26

Krokom

14 912

9

42

26

16

270

283

-13

5

-37

19

Ragunda

5 364

-18

13

16

-3

85

102

-17

-3

-34

20

Strömsund

11 703

-74

36

49

-13

132

193

-61

-42

-33

14

Åre

11 434

135

44

24

20

350

244

106

-25

100

31

Östersund

63 034

184

185

168

17

1 217

1 052

165

80

28

57

Jämtlands län

130 096

143

367

365

2

1 631

1 520

111

.

-75

186

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2018 och folkmängd 30 juni 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 110

-1

14

23

-9

103

97

6

3

-14

17

Bräcke

6 478

0

16

13

3

111

112

-1

-17

4

12

Härjedalen

10 154

5

28

31

-3

134

125

9

4

-15

20

Krokom

14 903

1

42

28

14

213

224

-11

-25

-3

17

Ragunda

5 382

-32

13

15

-2

65

95

-30

-3

-43

16

Strömsund

11 777

1

29

30

-1

127

126

1

14

-19

6

Åre

11 299

1

41

20

21

219

238

-19

-17

-31

29

Östersund

62 850

105

195

135

60

767

729

38

41

-60

57

Jämtlands län

129 953

80

378

295

83

1 117

1 124

-7

.

-181

174

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2018 och folkmängd 31 mars 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 111

-11

31

23

8

79

101

-22

-20

-16

14

Bräcke

6 478

-23

18

34

-16

87

100

-13

-23

-21

31

Härjedalen

10 149

-5

16

40

-24

136

115

21

0

6

15

Krokom

14 902

-23

34

35

-1

217

236

-19

-33

-24

38

Ragunda

5 414

-30

13

23

-10

48

68

-20

-7

-22

9

Strömsund

11 776

-15

29

61

-32

124

107

17

-10

1

26

Åre

11 298

30

27

32

-5

210

172

38

-5

-14

57

Östersund

62 745

144

171

181

-10

834

685

149

98

6

45

Jämtlands län

129 873

67

339

429

-90

1 146

995

151

.

-84

235

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2017 och folkmängd 31 december 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 122

11

17

33

-16

167

142

25

-8

-17

50

Bräcke

6 501

13

18

16

2

140

130

10

-18

-19

47

Härjedalen

10 154

-42

12

47

-35

142

150

-8

5

-34

21

Krokom

14 925

30

34

32

2

252

219

33

-5

-7

45

Ragunda

5 444

-17

14

30

-16

109

110

-1

10

-47

36

Strömsund

11 791

-37

32

62

-30

157

171

-14

-1

-70

57

Åre

11 268

77

36

26

10

337

277

60

-9

-4

73

Östersund

62 601

122

166

154

12

793

692

101

26

-30

105

Jämtlands län

129 806

157

329

400

-71

1 403

1 197

206

.

-228

434

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2017 och folkmängd 30 september 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 111

1

18

23

-5

125

118

7

-11

-21

39

Bräcke

6 488

-22

12

18

-6

147

160

-13

-19

-29

35

Härjedalen

10 196

10

26

37

-11

209

189

20

-11

-15

46

Krokom

14 895

31

42

36

6

315

291

24

8

-53

69

Ragunda

5 461

52

16

16

0

140

92

48

0

-8

56

Strömsund

11 828

28

29

39

-10

240

209

31

-9

-8

48

Åre

11 191

145

36

25

11

428

299

129

-18

32

115

Östersund

62 479

328

188

137

51

1 187

911

276

60

105

111

Jämtlands län

129 649

573

367

331

36

2 042

1 520

522

.

3

519

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2017 och folkmängd 30 juni 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 110

-3

18

25

-7

149

145

4

-8

-18

30

Bräcke

6 510

7

16

27

-11

130

116

14

0

-17

31

Härjedalen

10 186

-34

20

38

-18

139

158

-19

-24

-26

31

Krokom

14 864

24

42

37

5

224

201

23

2