Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2020-05-27
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Jämtlands län 2010 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2020K1 89 29 118
2019K4 22 26 48
2019K3 202 25 227
2019K2 58 29 87
2019K1 103 13 116
2018K4 108 43 151
2018K3 98 19 117
2018K2 42 68 110
2018K1 146 63 209
2017K4 80 39 119
2017K3 96 17 113
2017K2 40 38 78
2017K1 98 26 124
2016K4 10 27 37
2016K3 77 28 105
2016K2 16 22 38
2016K1 44 36 80
2015K4 6 23 29
2015K3 24 28 52
2015K2 48 20 68
2015K1 0 29 29
2014K4 96 20 116
2014K3 10 22 32
2014K2 0 22 22
2014K1 0 15 15
2013K4 0 27 27
2013K3 0 16 16
2013K2 0 30 30
2013K1 64 16 80
2012K4 32 24 56
2012K3 8 46 54
2012K2 0 24 24
2012K1 4 34 38
2011K4 32 22 54
2011K3 0 18 18
2011K2 38 26 64
2011K1 0 19 19
2010K4 30 30 60
2010K3 60 28 88
2010K2 0 28 28
2010K1 0 39 39

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta