Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2019-01-14
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

 

Medelpris småhus 2017-2018, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

Stockholms län

5 759

5 870

6 100

5 863

5 710

5 577

5 585

5 364

Uppsala län

3 063

3 208

3 043

3 332

3 192

3 241

3 021

2 912

Södermanlands län

2 427

2 586

2 511

2 770

2 699

2 597

2 557

2 615

Östergötlands län

2 509

2 521

2 653

2 749

2 740

2 807

2 664

2 721

Jönköpings län

1 931

2 041

2 035

2 072

2 262

2 261

2 149

2 198

Kronobergs län

1 833

1 906

1 944

1 841

2 000

1 984

1 981

1 867

Kalmar län

1 691

1 659

1 754

1 760

1 938

1 791

1 690

1 660

Gotlands län

2 918

2 868

2 710

2 721

2 932

2 342

3 018

2 739

Blekinge län

1 461

1 619

1 756

1 819

1 792

1 736

1 799

1 800

Skåne län

2 715

2 797

2 957

2 959

2 996

2 982

2 942

2 926

Hallands län

3 195

3 224

3 297

3 354

3 362

3 408

3 220

3 281

Västra Götalands län

3 082

3 106

3 198

3 253

3 307

3 104

3 079

3 041

Värmlands län

1 702

1 643

1 534

1 618

1 718

1 751

1 638

1 509

Örebro län

1 932

1 979

1 871

1 978

2 181

1 944

1 831

1 815

Västmanlands län

2 401

2 415

2 358

2 358

2 735

2 220

2 399

2 241

Dalarnas län

1 638

1 660

1 758

1 667

1 791

1 776

1 794

1 831

Gävleborgs län

1 571

1 540

1 768

1 655

1 769

1 627

1 728

1 617

Västernorrlands län

1 443

1 536

1 426

1 521

1 557

1 697

1 566

1 475

Jämtlands län

1 744

1 831

1 658

1 893

1 964

1 660

1 742

1 682

Västerbottens län

1 945

1 973

1 952

2 100

2 345

2 166

2 091

1 974

Norrbottens län

1 552

1 472

1 639

1 649

1 633

1 644

1 486

1 487

Riket

2 880

2 961

2 971

3 031

3 139

3 015

2 876

2 827

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2017-2018, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

Stockholms län

2,02

2,08

2,08

2,09

2,00

1,95

1,94

1,94

Uppsala län

2,01

2,04

2,06

2,10

1,99

1,97

2,00

2,05

Södermanlands län

2,01

2,11

2,15

2,16

2,12

2,13

2,11

2,12

Östergötlands län

2,12

2,15

2,20

2,18

2,15

2,12

2,22

2,24

Jönköpings län

1,94

2,02

2,11

2,15

2,15

2,13

2,11

2,14

Kronobergs län

1,90

1,97

2,01

2,03

1,99

2,05

2,09

2,02

Kalmar län

1,91

1,92

1,92

2,00

2,04

1,99

2,11

2,04

Gotlands län

1,87

2,04

2,10

1,93

2,06

2,04

2,10

2,06

Blekinge län

1,73

1,77

1,89

1,91

1,97

1,95

1,95

2,06

Skåne län

1,82

1,87

1,93

1,93

1,94

1,92

1,95

1,98

Hallands län

1,96

1,95

1,99

1,98

1,93

1,97

2,01

2,00

Västra Götalands län

2,02

2,06

2,10

2,10

2,09

2,09

2,11

2,10

Värmlands län

1,92

1,93

1,98

2,03

1,96

2,05

2,08

2,02

Örebro län

2,01

1,95

2,03

2,09

2,01

2,05

2,09

2,13

Västmanlands län

2,01

2,13

2,18

2,30

2,17

2,19

2,19

2,21

Dalarnas län

2,03

2,11

2,21

2,15

2,25

2,16

2,25

2,16

Gävleborgs län

1,98

2,09

2,08

2,08

2,17

2,13

2,22

2,20

Västernorrlands län

2,05

2,17

2,13

2,16

2,27

2,24

2,26

2,19

Jämtlands län

1,89

1,97

1,96

2,05

1,96

1,91

1,97

2,10

Västerbottens län

2,13

2,19

2,15

2,27

2,28

2,27

2,34

2,28

Norrbottens län

2,13

2,09

2,14

2,13

2,07

2,13

2,10

2,21

Riket

1,97

2,03

2,06

2,08

2,05

2,04

2,08

2,08

* i förhållande till 2015 års taxeringsvärde

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

 

Medelpris småhus 2017-2018, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

Stockholms län

5 759

5 870

6 100

5 863

5 710

5 577

5 585

5 364

Uppsala län

3 063

3 208

3 043

3 332

3 192

3 241

3 021

2 912

Södermanlands län

2 427

2 586

2 511

2 770

2 699

2 597

2 557

2 615

Östergötlands län

2 509

2 521

2 653

2 749

2 740

2 807

2 664

2 721

Jönköpings län

1 931

2 041

2 035

2 072

2 262

2 261

2 149

2 198

Kronobergs län

1 833

1 906

1 944

1 841

2 000

1 984

1 981

1 867

Kalmar län

1 691

1 659

1 754

1 760

1 938

1 791

1 690

1 660

Gotlands län

2 918

2 868

2 710

2 721

2 932

2 342

3 018

2 739

Blekinge län

1 461

1 619

1 756

1 819

1 792

1 736

1 799

1 800

Skåne län

2 715

2 797

2 957

2 959

2 996

2 982

2 942

2 926

Hallands län

3 195

3 224

3 297

3 354

3 362

3 408

3 220

3 281

Västra Götalands län

3 082

3 106

3 198

3 253

3 307

3 104

3 079

3 041

Värmlands län

1 702

1 643

1 534

1 618

1 718

1 751

1 638

1 509

Örebro län

1 932

1 979

1 871

1 978

2 181

1 944

1 831

1 815

Västmanlands län

2 401

2 415

2 358

2 358

2 735

2 220

2 399

2 241

Dalarnas län

1 638

1 660

1 758

1 667

1 791

1 776

1 794

1 831

Gävleborgs län

1 571

1 540

1 768

1 655

1 769

1 627

1 728

1 617

Västernorrlands län

1 443

1 536