Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2018-11-21
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

       

Månad

Flygplats

Jämtlands län

Sveg

Åre-Östersund

201801

511

46 381

46 892

201802

633

59 309

59 942

201803

822

56 609

57 431

201804

736

47 460

48 196

201805

582

44 133

44 715

201806

432

34 304

34 736

201807

73

24 983

25 056

201808

492

34 838

35 330

201809

511

42 231

42 742

201810

666

41 324

41 990

201811

 

 

 

201812

 

 

 

2018 Totalt

5 458

431 572

437 030

       

Månad

Flygplats

Jämtlands län

Sveg

Åre-Östersund

201701

509

44 207

44 716

201702

612

52 661

53 273

201703

798

56 195

56 993

201704

609

45 676

46 285

201705

572

47 196

47 768

201706

441

37 515

37 956

201707

90

23 369

23 459

201708

413

36 940

37 353

201709

562

47 492

48 054

201710

625

45 962

46 587

201711

646

45 702

46 348

201712

543

43 734

44 277

2017 Totalt

6 420

526 649

533 069

Källa: Transportstyrelsen

 

Passagerare per flygplats

       

Månad

Flygplats

Jämtlands län

Sveg

Åre-Östersund

201801

511

46 381

46 892

201802

633

59 309

59 942

201803

822

56 609

57 431

201804

736

47 460

48 196

201805

582

44 133

44 715

201806

432

34 304

34 736

201807

73

24 983

25 056

201808

492

34 838

35 330

201809

511

42 231

42 742

201810

666

41 324

41 990

201811

 

 

 

201812

 

 

 

2018 Totalt

5 458

431 572

437 030

       

Månad

Flygplats

Jämtlands län

Sveg

Åre-Östersund

201701

509

44 207

44 716

201702

612

52 661

53 273

201703

798

56 195

56 993

201704

609

45 676

46 285

201705

572

47 196

47 768

201706

441

37 515

37 956

201707

90

23 369

23 459

201708

413

36 940

37 353

201709

562

47 492

48 054

201710

625

45 962

46 587

201711

646

45 702

46 348

201712

543

43 734

44 277

2017 Totalt

6 420

526 649

533 069

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta