Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Varsel

Senast uppdaterad 2019-08-13
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2019

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1031

5426

1033

1270

2330

1177

1067

 

 

 

 

 

Uppsala län

97

106

45

20

95

29

32

 

 

 

 

 

Södermanlands län

644

20

134

65

93

8

88

 

 

 

 

 

Östergötlands län

142

143

96

96

145

82

191

 

 

 

 

 

Jönköpings län

233

254

71

98

121

87

26

 

 

 

 

 

Kronobergs län

14

45

20

95

147

25

39

 

 

 

 

 

Kalmar län

12

32

96

47

208

117

35

 

 

 

 

 

Gotlands län

52

5

15

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Blekinge län

78

104

33

55

48

10

10

 

 

 

 

 

Skåne län

1047

504

514

376

457

394

304

 

 

 

 

 

Hallands län

106

131

55

45

47

25

91

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

472

523

697

843

444

742

234

 

 

 

 

 

Värmlands län

67

105

0

142

79

58

86

 

 

 

 

 

Örebro län

142

81

124

71

175

36

76

 

 

 

 

 

Västmanlands län

95

63

67

88

50

120

44

 

 

 

 

 

Dalarnas län

30

59

88

83

21

46

35

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

37

126

75

51

78

81

32

 

 

 

 

 

Västernorrlands län

74

54

39

79

130

97

50

 

 

 

 

 

Jämtlands län

27

96

24

44

47

42

45

 

 

 

 

 

Västerbottens län

103

85

59

32

85

274

15

 

 

 

 

 

Norrbottens län

121

51

7

95

79

40

88

 

 

 

 

 

Riket

4624

8013

3292

3695

4879

3490

2588

 

 

 

 

 

Källa: Arbetsförmedlingen

                         

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2018

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1098

562

908

907

1434

997

960

505

1218

1077

764

1049

Uppsala län

49

40

46

39

66

184

131

45

46

34

44

28

Södermanlands län

102

12

16

105

60

78

46

215

25