Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Varsel

Senast uppdaterad 2020-08-11
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2020

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

1-7 Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1600

1528

23595

12232

3677

4718

2144

175

 

 

 

 

Uppsala län

45

60

628

248

90

52

45

14

 

 

 

 

Södermanlands län

74

25

348

757

161

245

5

0

 

 

 

 

Östergötlands län

175

33

1284