Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2019-10-01
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2018/2019

Kommun/Region            

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Berg

87

79,3

79,3

79,3

78,2

20,7

Bräcke

69

73,9

72,5

72,5

66,7

26,1

Härjedalen

111

85,6

84,7

79,3

80,2

14,4

Krokom

174

88,5

87,4

86,2

85,6

11,5

Ragunda

61

75,4

75,4

63,9

75,4

24,6

Strömsund

130

83,1

80,0

79,2

76,9

16,9

Åre

127

79,5

78,7

75,6

78,0

20,5

Östersund

663

87,8

87,2

86,0

85,8

12,2

Jämtlands län

1 422

84,8

83,9

81,9

82,0

15,2

Riket

112 731

84,3

83,3

81,8

80,8

15,7

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2018/2019

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Berg 78,9 82,6 74,3 90,8 61,4 79,0 79,3
Bräcke . 87,8 85,1 81,1 65,3 75,0 73,9
Härjedalen 84,3 80,2 81,1 85,3 76,5 89,1 85,6
Krokom 88,1 87,7 84,8 80,8 82,4 85,6 88,5
Ragunda 83,3 70,9 78,8 84,1 59,4 78,1 75,4
Strömsund 89,7 83,2 78,7 78,3 78,5 75,9 83,1
Åre 87,4 83,3 84,0 90,1 76,7 81,2 79,5
Östersund 91,9 89,3 90,1 88,0 80,9 85,3 87,8
Jämtlands län 88,9 85,9 85,4 85,7 76,9 83,2 84,8
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2018/2019. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Berg 100 105 94 115 78 100 101
Bräcke 100 100 97 92 74 85 84
Härjedalen 100 95 96 101 91 106 102
Krokom 100 100 96 92 94 97 100
Ragunda 100 85 95 101 71 94 91
Strömsund 100 93 88 87 88 85 93
Åre 100 95 96 103 88 93 91
Östersund 100 97 98 96 88 93 96
Jämtlands län 100 97 96 96 87 94 95
Riket 100 99 98 100 94 96 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta